ĐỀ THI

ĐỀ THI KS CHẤT LƯỢNG

TTLT Thanh Long

TT Đề thi môn KÌ THI Năm học Kích thước file Ngày Upload TẢI FILE
1 Vật lý 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 362.74 KB 24-07-2019 | 09:12:31 PM Vat ly 12.pdf
2 Sinh học 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 257.48 KB 24-07-2019 | 09:12:19 PM Sinh hoc 12.pdf
3 Hóa học 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 41.98 KB 24-07-2019 | 09:12:06 PM Hoa hoc 12.docx
4 Toán 12 Thi thử THPT Quốc Gia 2018-2019 3.62 MB 24-07-2019 | 09:11:39 PM Toan 12.rar
5 Ngữ văn 10 và 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 16.72 KB 24-07-2019 | 02:38:38 PM Mon Ngu Van 10 va 11.docx
6 Tiếng anh 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 62 KB 24-07-2019 | 02:38:24 PM Tieng Anh 11.doc
7 Tiếng anh 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 63 KB 24-07-2019 | 02:38:05 PM Tieng Anh 10.doc
8 Sinh học 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 99 KB 24-07-2019 | 02:37:50 PM Sinh hoc 12.doc
9 Hóa học 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 375.7 KB 24-07-2019 | 02:37:36 PM HOA 12.rar
10 Hóa học 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 201.78 KB 24-07-2019 | 02:37:18 PM Hoa 10.rar
11 Vật lý 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 477.49 KB 24-07-2019 | 02:36:57 PM Vat Ly 12.pdf
12 Vật lý 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 281.51 KB 24-07-2019 | 02:36:46 PM Vat Ly 11.pdf
13 Vật Lý 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 280.95 KB 24-07-2019 | 02:36:35 PM Vat Ly 10.pdf
14 Toán 12 KSCL Giữa HK2 2018-2019 592.07 KB 24-07-2019 | 02:36:22 PM Toan 12.pdf
15 Toán 11 KSCL Giữa HK2 2018-2019 357.86 KB 24-07-2019 | 02:35:54 PM Toan 11.pdf
16 Toán 10 KSCL Giữa HK2 2018-2019 2.58 MB 24-07-2019 | 02:35:38 PM Toan 10.rar
17 Tiếng anh 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 66.5 KB 24-07-2019 | 02:35:02 PM Tieng Anh 10.doc
18 Hóa học 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 109.69 KB 24-07-2019 | 02:34:47 PM Hoa hoc 12.rar
19 Hóa học 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 105.99 KB 24-07-2019 | 02:34:33 PM Hoa hoc 10.rar
20 Vật lý 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 2.49 MB 24-07-2019 | 02:34:15 PM Vat Ly 12.rar
21 Vật lý 11 KSCL Cuối HK1 2018-2019 1.53 MB 24-07-2019 | 02:33:54 PM Vat ly 11.rar
22 Vật Lý 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 240.99 KB 24-07-2019 | 02:33:41 PM Vat Ly 10.rar
23 Toán 12 KSCL Cuối HK1 2018-2019 2.48 MB 24-07-2019 | 02:33:26 PM Toan 12.rar
24 Toán 11 KSCL Cuối HK1 2018-2019 1.64 MB 24-07-2019 | 02:33:11 PM Toan 11.rar
25 Toán 10 KSCL Cuối HK1 2018-2019 2.28 MB 24-07-2019 | 02:32:56 PM Toan 10.rar
26 Vật lý 12 KSCL Giữa HK1 2018-2019 740.87 KB 23-07-2019 | 09:26:49 PM Li12.rar
27 Toán 12 KSCL Giữa HK1 2018-2019 1.24 MB 21-07-2019 | 08:47:59 PM Toan 12.rar
28 Tiếng anh 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 545.84 KB 21-07-2019 | 08:47:37 PM Anh 11.rar
29 Hóa học 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 596.92 KB 21-07-2019 | 08:47:19 PM Hoa11.rar
30 Vật lý 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 636.83 KB 21-07-2019 | 08:47:03 PM Li11.rar
31 Toán 11 KSCL Giữa HK1 2018-2019 948.26 KB 21-07-2019 | 08:46:47 PM Toan11.rar
32 Tiếng anh 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 544.89 KB 21-07-2019 | 08:46:34 PM Anh 10.rar
33 Hóa học 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 392.91 KB 21-07-2019 | 08:46:17 PM Hoa 10.rar
34 Vật lý 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 643.16 KB 21-07-2019 | 08:46:03 PM Li 10.rar
35 Toán 10 KSCL Giữa HK1 2018-2019 728.11 KB 21-07-2019 | 08:44:41 PM Toan 10.rar