Top học sinh điểm cao

THÍ SINH ĐIỂM CAO QUA CÁC KÌ THI THỬ THPTQG

Năm học: 2019-2020

TT Họ và tên Họ và tên không dấu Lớp Ngày sinh Kì thi Khối thi ĐIỂM THI TỔNG ĐIỂM Xếp thứ
Toán Ngữ văn Tiếng Anh TỔ HỢP MÔN
Vật lý|
Lịch sử
Hóa học|
Địa lý
Sinh học|
GDCD
1 Hồ Công Anh Ho Cong Anh 12C1-NĐ1 24/08/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 A 8.00 9.00 9.00 26.00 1
2 Phan Mậu Thiện Phan Mau Thien 12A-ĐTH 03/02/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 A1 9.00 9.00 9.00 27.00 1
3 Phan Khánh Linh Phan Khanh Linh 12A-ĐTH 28/10/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 C 9.00 9.00 9.00 27.00 1
4 Trần Thị Linh Tran Thi Linh 12C-ĐTH 30/04/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 C3 2.75 5.50 5.25 2.75 5.50 5.25 27.00
5 Đặng Đình Nhân dang dinh Nhan 12A-ĐTH 08/04/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 D 9.00 9.00 9.00 27.00 1
6 Nguyễn Doãn Anh Thái Nguyen Doan Anh Thai 12C1-NSS 01/07/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 KHTN 2.75 3.75 4.00 2.75 3.75 4.00 21.00 1
7 Hoàng Văn Kiển Hoang Van Kien 12A-ĐTH 27/03/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 KHTN 2.50 3.00 3.75 2.50 3.00 3.75 18.50 2
8 Nguyễn Doãn Quang Nguyen Doan Quang 12-NSS 28/09/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 KHXH 5.00 4.75 4.25 5.00 4.75 4.25 28.00 1
9 Phan Văn Hòa Phan Van Hoa 12E-ĐTH 15/01/2002 Thi thử THPTQG Lần 1 KHXH 4.25 3.75 3.50 4.25 3.75 3.50 23.00 2