KẾT QUẢ HỌC VÀ THI ONLINE

KẾT QUẢ HỌC VÀ THI ONLINE

Năm học: 2019-2020

TT Họ và tên Họ và tên không dấu Ngày sinh Lớp Tài khoản CÁC BÀI ĐÃ THI Đã thi Tổng điểm
Môn thi Bài thi Điểm thi Đã hoàn thành
Lê Nguyễn Mai Phương Le Nguyen Mai Phuong 15/01/2004 10A1 10a1201926 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 8 16:21:28 06/04/2020 5 bài 42.57
Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 00/00/0000 10A2 10a2201932 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 6.8 08:11:56 06/04/2020 5 bài 34
Nguyễn Quang Khánh Nguyen Quang Khanh 00/00/0000 10A2 10a2201929 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 3.8 08:06:18 06/04/2020 5 bài 20.1
Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyen Thi Thanh Truc 02/11/2004 10A2 10a2201962 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 6.6 22:54:41 05/04/2020 5 bài 21.95
Trần Thị Yến Tran Thi Yen 00/00/0000 10A2 10a2201966 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 5.4 22:42:44 05/04/2020 6 bài 30.02
Trịnh Thị Thanh Lam Trinh Thi Thanh Lam 12/05/2004 10A2 10a2201930 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 6 22:34:25 05/04/2020 5 bài 30.85
Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201904 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 6.6 22:29:17 05/04/2020 7 bài 45.43
Lê Xuân Tài Le Xuan Tai 00/00/0000 10A2 10a2201951 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 5 21:57:12 05/04/2020 7 bài 31.82
Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 28/07/2004 10A1 10a1201921 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 8.6 21:56:37 05/04/2020 8 bài 69.6
Nguyễn Thị Lê Na Nguyen Thi Le Na 27/02/2004 10A1 10a1201922 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 6.2 21:49:34 05/04/2020 6 bài 33.47
Nguyễn Thị Minh Quỳnh Nguyen Thi Minh Quynh 00/00/0000 10A2 10a2201948 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 5 21:44:38 05/04/2020 3 bài 13.05
Nguyễn Thảo Linh Nguyen Thao Linh 08/03/2004 10A1 10a1201919 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 8 21:44:10 05/04/2020 8 bài 55.68
Nguyễn Thị An Na Nguyen Thi An Na 01/11/2004 10A2 10a2201937 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 3.4 21:31:12 05/04/2020 5 bài 22.95
Võ Anh Đông Vo Anh dong 00/00/0000 10A2 10a2201919 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 0.6 21:20:06 05/04/2020 3 bài 6.1
Phạm Thị Quỳnh Giang Pham Thi Quynh Giang 00/00/0000 10A2 10a2201921 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 02 4 20:56:30 05/04/2020 7 bài 29.63
Phan Sỹ Kế Phan Sy Ke 00/00/0000 10A1 10a1201914 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 3.6 20:17:18 05/04/2020 4 bài 20.52
Nguyễn Văn Việt Trung Nguyen Van Viet Trung 00/00/0000 10A1 10a1201934 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 8 15:52:50 05/04/2020 4 bài 27.58
Nguyễn Văn Việt Trung Nguyen Van Viet Trung 00/00/0000 10A1 10a1201934 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 3 23:28:18 03/04/2020 4 bài 27.58
Nguyễn Văn Việt Trung Nguyen Van Viet Trung 00/00/0000 10A1 10a1201934 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 23:10:06 03/04/2020 4 bài 27.58
Ngô Mạnh Cường Ngo Manh Cuong 00/00/0000 10A2 10a2201907 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7.33 21:05:06 03/04/2020 2 bài 15.83
Ngô Mạnh Cường Ngo Manh Cuong 00/00/0000 10A2 10a2201907 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 8.5 20:32:18 03/04/2020 2 bài 15.83
Nguyễn Cảnh Đức Nguyen Canh duc 07/09/2004 10A2 10a2201920 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 7 09:07:31 02/04/2020 7 bài 56.38
Nguyễn Duy Bảo Nguyen Duy Bao 23/08/2004 10A1 10a1201904 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 7.4 08:30:35 02/04/2020 7 bài 61.17
Võ Thị Cẩm Chi Vo Thi Cam Chi 00/00/0000 10A1 10a1201905 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.4 22:51:30 01/04/2020 5 bài 33.87
Võ Thị Cẩm Chi Vo Thi Cam Chi 00/00/0000 10A1 10a1201905 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 0 20:05:14 01/04/2020 5 bài 33.87
Nguyễn Lê Sơn Nguyen Le Son 00/00/0000 10A1 10a1201928 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 7 11:14:33 01/04/2020 3 bài 22
Nguyễn Cảnh Đức Nguyen Canh duc 07/09/2004 10A2 10a2201920 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8.75 10:19:55 01/04/2020 7 bài 56.38
Nguyễn Quyền Anh Nguyen Quyen Anh 06/06/2004 10A2 10a2201903 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 3.25 08:15:33 01/04/2020 5 bài 26.15
Hoàng Minh Tâm Hoang Minh Tam 00/00/0000 10A1 10a1201929 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 6.75 22:43:43 31/03/2020 5 bài 40.9
Lê Thị Minh Tình Le Thi Minh Tinh 00/00/0000 10A1 10a1201930 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 7 22:31:20 31/03/2020 5 bài 36.83
Hoàng Lam Giang Hoang Lam Giang 00/00/0000 10A1 10a1201907 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 7.75 21:28:51 31/03/2020 5 bài 37.17
Nguyễn Thị Mai Trang Nguyen Thi Mai Trang 00/00/0000 10A2 10a2201961 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6 21:12:38 31/03/2020 3 bài 16.5
Phạm Thị An Duyên Pham Thi An Duyen 00/00/0000 10A1 10a1201906 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8.25 21:07:04 31/03/2020 6 bài 46.15
Lê Xuân Tài Le Xuan Tai 00/00/0000 10A2 10a2201951 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 1.6 21:00:15 31/03/2020 7 bài 31.82
Nguyễn Thị Mai Trang Nguyen Thi Mai Trang 00/00/0000 10A2 10a2201961 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 4.5 20:44:40 31/03/2020 3 bài 16.5
Nguyễn Quyền Anh Nguyen Quyen Anh 06/06/2004 10A2 10a2201903 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 4.4 20:44:11 31/03/2020 5 bài 26.15
Nguyễn Duy Bảo Nguyen Duy Bao 23/08/2004 10A1 10a1201904 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 9 20:39:45 31/03/2020 7 bài 61.17
Hà Quốc Huy Ha Quoc Huy 31/05/2020 10A1 10a1201913 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 6.5 20:21:51 31/03/2020 1 bài 6.5
Nguyễn Phương Anh Nguyen Phuong Anh 00/00/0000 10A1 10a1201902 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8.25 20:19:40 31/03/2020 7 bài 52.65
Lê Thị Thu Anh Le Thi Thu Anh 00/00/0000 10A1 10a1201901 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 1.75 20:01:50 31/03/2020 7 bài 47.07
Lê Thị Thu Anh Le Thi Thu Anh 00/00/0000 10A1 10a1201901 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 3.8 19:59:57 31/03/2020 7 bài 47.07
Lê Thị Thu Anh Le Thi Thu Anh 00/00/0000 10A1 10a1201901 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 6.25 19:55:14 31/03/2020 7 bài 47.07
Nguyễn Thị Phương Dung Nguyen Thi Phuong Dung 00/00/0000 10A2 10a2201912 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 3.75 19:43:18 31/03/2020 1 bài 3.75
Nguyễn Thị Cẩm Phương Nguyen Thi Cam Phuong 00/00/0000 10A1 10a1201927 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 0 19:41:11 31/03/2020 6 bài 41.98
Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 28/07/2004 10A1 10a1201921 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8.75 18:51:47 31/03/2020 8 bài 69.6
Nguyễn Thùy Linh Nguyen Thuy Linh 06/11/2004 10A2 10a2201933 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8 18:23:41 31/03/2020 5 bài 31.22
Võ Anh Đông Vo Anh dong 00/00/0000 10A2 10a2201919 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 0.75 18:10:57 31/03/2020 3 bài 6.1
Nguyễn Phương Hảo Nguyen Phuong Hao 00/00/0000 10A1 10a1201910 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 6.5 15:58:16 31/03/2020 4 bài 29.83
Trần Thị Hải Yến Tran Thi Hai Yen 01/01/1997 10A1 10a1201938 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 9.75 15:48:55 31/03/2020 7 bài 33.85
Nguyễn Thị Khánh Linh Nguyen Thi Khanh Linh 00/00/0000 10A1 10a1201920 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 7.6 13:01:40 31/03/2020 4 bài 30.68
Nguyễn Thị Yến Nguyen Thi Yen 00/00/0000 10A1 10a1201937 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8 11:54:58 31/03/2020 5 bài 42.22
Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201904 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 7.75 11:13:59 31/03/2020 7 bài 45.43
Lê Nguyễn Mai Phương Le Nguyen Mai Phuong 15/01/2004 10A1 10a1201926 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 9.4 10:06:27 31/03/2020 5 bài 42.57
Cao Thị Trinh Cao Thi Trinh 00/00/0000 10A1 10a1201933 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 4.25 09:37:32 31/03/2020 5 bài 41.8
Trần Công Văn Tran Cong Van 00/00/0000 10A2 10a2201963 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 4.75 09:32:19 31/03/2020 4 bài 20.83
Trần Thị Yến Tran Thi Yen 00/00/0000 10A2 10a2201966 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 3.5 09:02:43 31/03/2020 6 bài 30.02
Nguyễn Thị Việt Hà Nguyen Thi Viet Ha 10/03/2004 10A1 10a1201909 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8.25 22:48:15 30/03/2020 4 bài 31.25
Trần Thị Hoa Tran Thi Hoa 10/10/2004 10A2 10a2201923 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 6.4 22:34:41 30/03/2020 5 bài 27.07
Nguyễn Thị Cẩm Phương Nguyen Thi Cam Phuong 00/00/0000 10A1 10a1201927 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 7 22:32:44 30/03/2020 6 bài 41.98
Nguyễn Thái Hoàng Nguyen Thai Hoang 00/00/0000 10A2 10a2201926 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 6.25 22:26:42 30/03/2020 4 bài 24.95
Nguyễn Hà Thương Nguyen Ha Thuong 00/00/0000 10A2 10a2201960 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 5.5 22:26:07 30/03/2020 5 bài 37.67
Lê Thị Quý Le Thi Quy 00/00/0000 10A2 10a2201947 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 4.6 22:23:21 30/03/2020 2 bài 8.85
Nguyễn Bá Tuyến Nguyen Ba Tuyen 00/00/0000 10A1 10a1201931 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 5.5 22:22:33 30/03/2020 4 bài 29.08
Lê Thị Ngọc Khuê Le Thi Ngoc Khue 00/00/0000 10A1 10a1201917 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 5.5 22:18:06 30/03/2020 7 bài 47.72
Trần Thị Hoa Tran Thi Hoa 10/10/2004 10A2 10a2201923 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 5.25 22:06:20 30/03/2020 5 bài 27.07
Nguyễn Thảo Linh Nguyen Thao Linh 08/03/2004 10A1 10a1201919 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 7.25 22:04:17 30/03/2020 8 bài 55.68
Nguyễn Hoài Nam Nguyen Hoai Nam 00/00/0000 10A1 10a1201923 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8 22:02:47 30/03/2020 5 bài 35.68
Nguyễn Thị Lê Na Nguyen Thi Le Na 27/02/2004 10A1 10a1201922 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 3.25 22:00:46 30/03/2020 6 bài 33.47
Nguyễn Thị Mai Trang Nguyen Thi Mai Trang 00/00/0000 10A2 10a2201961 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 6 21:59:52 30/03/2020 3 bài 16.5
Nguyễn Thái Hoàng Nguyen Thai Hoang 00/00/0000 10A2 10a2201926 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 9.2 21:57:40 30/03/2020 4 bài 24.95
Trần Anh Dũng Tran Anh Dung 00/00/0000 10A2 10a2201914 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 3.5 21:53:15 30/03/2020 1 bài 3.5
Phan Duy Quang Nhật Phan Duy Quang Nhat 00/00/0000 10A1 10a1201924 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 8.5 21:52:30 30/03/2020 7 bài 57.15
Trần Văn Quang Tran Van Quang 00/00/0000 10A2 10a2201946 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 4.75 21:52:02 30/03/2020 4 bài 18.58
Nguyễn Quang Khánh Nguyen Quang Khanh 00/00/0000 10A2 10a2201929 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 5.8 21:51:36 30/03/2020 5 bài 20.1
Lê Xuân Tài Le Xuan Tai 00/00/0000 10A2 10a2201951 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 5.75 21:44:44 30/03/2020 7 bài 31.82
Võ Khánh Châu Vo Khanh Chau 28/08/2004 10A2 10a2201908 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 3.75 21:42:33 30/03/2020 7 bài 28.23
Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyen Thi Thuy Hang 24/07/2004 10A2 10a2201922 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 1.8 21:36:43 30/03/2020 3 bài 9.1
Nguyễn Thị Hoài Nguyen Thi Hoai 00/00/0000 10A2 10a2201924 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 8.2 21:31:07 30/03/2020 4 bài 25.4
Nguyễn Quang Khánh Nguyen Quang Khanh 00/00/0000 10A2 10a2201929 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 2.5 21:29:45 30/03/2020 5 bài 20.1
Nguyễn Thị Duyên Nguyen Thi Duyen 00/00/0000 10A2 10a2201915 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5.75 21:19:19 30/03/2020 1 bài 5.75
Nguyễn Quang Khánh Nguyen Quang Khanh 00/00/0000 10A2 10a2201929 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 2.75 21:16:58 30/03/2020 5 bài 20.1
Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyen Thi Thuy Hang 24/07/2004 10A2 10a2201922 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 4.8 21:15:40 30/03/2020 3 bài 9.1
Nguyễn Đình Hoàng Nguyen dinh Hoang 00/00/0000 10A2 10a2201925 Vật lý 10 Đề ôn tập chương 4 0 21:04:17 30/03/2020 3 bài 6.25
Lê Xuân Tài Le Xuan Tai 00/00/0000 10A2 10a2201951 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 4.8 21:01:53 30/03/2020 7 bài 31.82
Võ Khánh Châu Vo Khanh Chau 28/08/2004 10A2 10a2201908 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 2 20:59:18 30/03/2020 7 bài 28.23
Phạm Thị Kim Oanh Pham Thi Kim Oanh 00/00/0000 10A2 10a2201944 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 8.2 20:58:36 30/03/2020 2 bài 11.2
Lê Thị Mai Phương Le Thi Mai Phuong 20/12/2004 10A2 10a2201945 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 2.4 20:51:47 30/03/2020 4 bài 11.75
Nguyễn Thảo Linh Nguyen Thao Linh 08/03/2004 10A1 10a1201919 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 6.75 20:48:31 30/03/2020 8 bài 55.68
Lê Ngọc Đạt Le Ngoc dat 00/00/0000 10A2 10a2201917 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 3 20:48:06 30/03/2020 4 bài 18.75
Lê Ngọc Đạt Le Ngoc dat 00/00/0000 10A2 10a2201917 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 3 20:45:48 30/03/2020 4 bài 18.75
Hoàng Thị Lan Anh Hoang Thi Lan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201902 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 7 20:40:17 30/03/2020 4 bài 23.5
Lê Thị Mai Phương Le Thi Mai Phuong 20/12/2004 10A2 10a2201945 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 2 20:37:53 30/03/2020 4 bài 11.75
Lê Thị Mai Phương Le Thi Mai Phuong 20/12/2004 10A2 10a2201945 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 2.6 20:33:00 30/03/2020 4 bài 11.75
Phạm Thị An Duyên Pham Thi An Duyen 00/00/0000 10A1 10a1201906 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 4.25 20:15:36 30/03/2020 6 bài 46.15
Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyen Thi Thanh Truc 02/11/2004 10A2 10a2201962 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 4.6 20:11:23 30/03/2020 5 bài 21.95
Hoàng Thị Lan Anh Hoang Thi Lan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201902 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 9 20:02:51 30/03/2020 4 bài 23.5
Nguyễn Thảo Linh Nguyen Thao Linh 08/03/2004 10A1 10a1201919 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 7.2 10:30:02 30/03/2020 8 bài 55.68
Phan Duy Quang Nhật Phan Duy Quang Nhat 00/00/0000 10A1 10a1201924 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 10 20:10:54 29/03/2020 7 bài 57.15
Phan Duy Quang Nhật Phan Duy Quang Nhat 00/00/0000 10A1 10a1201924 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 9.5 19:47:04 29/03/2020 7 bài 57.15
Võ Khánh Châu Vo Khanh Chau 28/08/2004 10A2 10a2201908 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 2.75 19:38:44 29/03/2020 7 bài 28.23
Trần Thị Hải Yến Tran Thi Hai Yen 01/01/1997 10A1 10a1201938 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 2.5 15:48:18 29/03/2020 7 bài 33.85
Trần Thị Hải Yến Tran Thi Hai Yen 01/01/1997 10A1 10a1201938 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 4 13:57:36 29/03/2020 7 bài 33.85
Trần Linh Chi Tran Linh Chi 25/05/2004 10A2 10a2201909 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 0 17:26:59 28/03/2020 3 bài 6.7
Nguyễn Thị Hoài Nguyen Thi Hoai 00/00/0000 10A2 10a2201924 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 6.5 16:20:23 23/03/2020 4 bài 25.4
Phan Thị Nguyệt Phan Thi Nguyet 00/00/0000 10A2 10a2201940 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 6 21:37:56 22/03/2020 2 bài 8.25
Lê Thị Ngọc Khuê Le Thi Ngoc Khue 00/00/0000 10A1 10a1201917 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 6.6 21:21:40 22/03/2020 7 bài 47.72
Lê Thị Thảo Le Thi Thao 00/00/0000 10A2 10a2201958 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 2.5 21:10:27 22/03/2020 2 bài 6
Trịnh Thị Thanh Lam Trinh Thi Thanh Lam 12/05/2004 10A2 10a2201930 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 6.4 21:05:21 22/03/2020 5 bài 30.85
Trần Nguyễn Nhật Linh Tran Nguyen Nhat Linh 00/00/0000 10A2 10a2201934 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 1.8 20:57:55 22/03/2020 2 bài 5.05
Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 00/00/0000 10A2 10a2201932 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 20:44:50 22/03/2020 5 bài 34
Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 00/00/0000 10A2 10a2201932 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7 20:42:05 22/03/2020 5 bài 34
Võ Huỳnh Điệp Vo Huynh diep 00/00/0000 10A2 10a2201918 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 5.67 20:33:40 22/03/2020 2 bài 7.17
Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201904 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 5.6 20:30:50 22/03/2020 7 bài 45.43
Phạm Thị Quỳnh Giang Pham Thi Quynh Giang 00/00/0000 10A2 10a2201921 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 2.5 20:23:30 22/03/2020 7 bài 29.63
Phạm Thị Quỳnh Giang Pham Thi Quynh Giang 00/00/0000 10A2 10a2201921 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 20:20:37 22/03/2020 7 bài 29.63
Phạm Thị Quỳnh Giang Pham Thi Quynh Giang 00/00/0000 10A2 10a2201921 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 5.33 20:17:43 22/03/2020 7 bài 29.63
Võ Thị Cẩm Chi Vo Thi Cam Chi 00/00/0000 10A1 10a1201905 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 7.8 22:58:41 21/03/2020 5 bài 33.87
Nguyễn Thị An Na Nguyen Thi An Na 01/11/2004 10A2 10a2201937 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 7 22:37:18 21/03/2020 5 bài 22.95
Phan Thị Xuân Vui Phan Thi Xuan Vui 00/00/0000 10A1 10a1201936 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 4 22:09:54 21/03/2020 5 bài 28.55
Phan Thị Xuân Vui Phan Thi Xuan Vui 00/00/0000 10A1 10a1201936 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 5.8 21:38:07 21/03/2020 5 bài 28.55
Nguyễn Thị Hà Nguyen Thi Ha 00/00/0000 10A1 10a1201908 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 9.6 21:24:24 21/03/2020 5 bài 41.57
Nguyễn Thị Hằng Nguyen Thi Hang 26/06/2004 10A1 10a1201911 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 9.2 21:14:46 21/03/2020 5 bài 40.45
Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 28/07/2004 10A1 10a1201921 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 9.6 20:49:08 21/03/2020 8 bài 69.6
Nguyễn Phương Anh Nguyen Phuong Anh 00/00/0000 10A1 10a1201902 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 6.6 20:41:43 21/03/2020 7 bài 52.65
Trần Đình Chiến Tran dinh Chien 00/00/0000 10A2 10a2201910 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 0.2 20:30:03 21/03/2020 4 bài 11.97
Phạm Thị Quỳnh Giang Pham Thi Quynh Giang 00/00/0000 10A2 10a2201921 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 02 0 20:24:32 21/03/2020 7 bài 29.63
Nguyễn Thị Hà Nguyen Thi Ha 00/00/0000 10A1 10a1201908 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 7.75 22:22:47 19/03/2020 5 bài 41.57
Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyen Thi Thanh Truc 02/11/2004 10A2 10a2201962 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 3.25 22:08:28 14/03/2020 5 bài 21.95
Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 28/07/2004 10A1 10a1201921 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 9.75 20:12:06 13/03/2020 8 bài 69.6
Nguyễn Duy Chung Nguyen Duy Chung 00/00/0000 10A2 10a2201911 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 0 19:48:37 13/03/2020 1 bài 0
Lê Thị Ngọc Khuê Le Thi Ngoc Khue 00/00/0000 10A1 10a1201917 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 5 22:30:50 12/03/2020 7 bài 47.72
Hoàng Lam Giang Hoang Lam Giang 00/00/0000 10A1 10a1201907 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 5.5 21:37:24 12/03/2020 5 bài 37.17
Nguyễn Thị Hằng Nguyen Thi Hang 26/06/2004 10A1 10a1201911 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 7.75 21:17:54 12/03/2020 5 bài 40.45
Nguyễn Phương Anh Nguyen Phuong Anh 00/00/0000 10A1 10a1201902 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 3.25 20:37:03 12/03/2020 7 bài 52.65
Lê Nguyễn Mai Phương Le Nguyen Mai Phuong 15/01/2004 10A1 10a1201926 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 8.25 21:17:26 11/03/2020 5 bài 42.57
Nguyễn Thị An Na Nguyen Thi An Na 01/11/2004 10A2 10a2201937 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 4 21:56:51 10/03/2020 5 bài 22.95
Trịnh Thị Thanh Lam Trinh Thi Thanh Lam 12/05/2004 10A2 10a2201930 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 7.75 21:45:48 10/03/2020 5 bài 30.85
Nguyễn Cảnh Đức Nguyen Canh duc 07/09/2004 10A2 10a2201920 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 7.75 21:42:21 10/03/2020 7 bài 56.38
Nguyễn Duy Bảo Nguyen Duy Bao 23/08/2004 10A1 10a1201904 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 7.5 21:42:19 10/03/2020 7 bài 61.17
Nguyễn Thái Hoàng Nguyen Thai Hoang 00/00/0000 10A2 10a2201926 Tiếng Anh 10 Đề tự luyện môn Tiếng Anh - Số 01 8.25 21:18:43 10/03/2020 4 bài 24.95
Trần Linh Chi Tran Linh Chi 25/05/2004 10A2 10a2201909 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 3.2 20:07:08 10/03/2020 3 bài 6.7
Trần Nguyễn Hoàng Anh Tran Nguyen Hoang Anh 00/00/0000 10A2 10a2201905 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5.5 22:01:12 02/03/2020 1 bài 5.5
Nguyễn Thị Lê Na Nguyen Thi Le Na 27/02/2004 10A1 10a1201922 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 5.6 22:51:04 29/02/2020 6 bài 33.47
Nguyễn Thị Lê Na Nguyen Thi Le Na 27/02/2004 10A1 10a1201922 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 6.67 21:39:15 29/02/2020 6 bài 33.47
Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201904 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 5.4 22:23:47 28/02/2020 7 bài 45.43
Trần Trung Kiên Tran Trung Kien 00/00/0000 10A2 10a2201928 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 2.6 20:13:26 28/02/2020 4 bài 12.77
Nguyễn Hải Sơn Nguyen Hai Son 00/00/0000 10A2 10a2201949 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 3 15:10:07 28/02/2020 2 bài 6
Nguyễn Duy Anh Tuấn Nguyen Duy Anh Tuan 02/02/2004 10A2 10a2201954 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.25 13:02:04 28/02/2020 3 bài 11.75
Nguyễn Thị Hoài Nguyen Thi Hoai 00/00/0000 10A2 10a2201924 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 5.2 09:42:21 28/02/2020 4 bài 25.4
Phạm Văn Anh Tuấn Pham Van Anh Tuan 00/00/0000 10A2 10a2201955 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 3.4 23:38:11 27/02/2020 4 bài 16.07
Nguyễn Thảo Linh Nguyen Thao Linh 08/03/2004 10A1 10a1201919 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 22:59:13 27/02/2020 8 bài 55.68
Nguyễn Thị An Na Nguyen Thi An Na 01/11/2004 10A2 10a2201937 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 3.8 21:39:24 27/02/2020 5 bài 22.95
Trần Thị Hải Yến Tran Thi Hai Yen 01/01/1997 10A1 10a1201938 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 3.6 20:55:20 27/02/2020 7 bài 33.85
Trần Trung Kiên Tran Trung Kien 00/00/0000 10A2 10a2201928 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 2 20:36:40 27/02/2020 4 bài 12.77
Trần Trung Kiên Tran Trung Kien 00/00/0000 10A2 10a2201928 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 6.67 20:28:07 27/02/2020 4 bài 12.77
Nguyễn Thị Hằng Nguyen Thi Hang 26/06/2004 10A1 10a1201911 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 9 16:41:47 27/02/2020 5 bài 40.45
Nguyễn Thùy Linh Nguyen Thuy Linh 06/11/2004 10A2 10a2201933 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 6.8 14:11:28 27/02/2020 5 bài 31.22
Nguyễn Duy Anh Tuấn Nguyen Duy Anh Tuan 02/02/2004 10A2 10a2201954 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 3 13:59:10 27/02/2020 3 bài 11.75
Hoàng Thị Lan Anh Hoang Thi Lan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201902 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 2 13:46:51 27/02/2020 4 bài 23.5
Nguyễn Duy Anh Tuấn Nguyen Duy Anh Tuan 02/02/2004 10A2 10a2201954 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 5.5 13:41:15 27/02/2020 3 bài 11.75
Nguyễn Hà Thương Nguyen Ha Thuong 00/00/0000 10A2 10a2201960 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 9 13:03:14 27/02/2020 5 bài 37.67
Nguyễn Thị Khánh Linh Nguyen Thi Khanh Linh 00/00/0000 10A1 10a1201920 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 7 12:57:11 27/02/2020 4 bài 30.68
Nguyễn Thị Hà Nguyen Thi Ha 00/00/0000 10A1 10a1201908 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 9.8 12:31:01 27/02/2020 5 bài 41.57
Phạm Thị An Duyên Pham Thi An Duyen 00/00/0000 10A1 10a1201906 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 9.4 12:05:42 27/02/2020 6 bài 46.15
Võ Thị Lan Anh Vo Thi Lan Anh 00/00/0000 10A1 10a1201903 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.6 12:05:14 27/02/2020 4 bài 33.27
Cao Thị Trinh Cao Thi Trinh 00/00/0000 10A1 10a1201933 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.8 11:56:59 27/02/2020 5 bài 41.8
Nguyễn Thị Minh Quỳnh Nguyen Thi Minh Quynh 00/00/0000 10A2 10a2201948 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 2.8 11:27:57 27/02/2020 3 bài 13.05
Nguyễn Thị Cẩm Phương Nguyen Thi Cam Phuong 00/00/0000 10A1 10a1201927 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 7.4 10:48:29 27/02/2020 6 bài 41.98
Nguyễn Thị Yến Nguyen Thi Yen 00/00/0000 10A1 10a1201937 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 9.8 09:34:26 27/02/2020 5 bài 42.22
Nguyễn Phương Hảo Nguyen Phuong Hao 00/00/0000 10A1 10a1201910 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 9 09:12:43 27/02/2020 4 bài 29.83
Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 00/00/0000 10A2 10a2201932 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 7.2 08:57:36 27/02/2020 5 bài 34
Nguyễn Hoài Nam Nguyen Hoai Nam 00/00/0000 10A1 10a1201923 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.6 23:28:40 26/02/2020 5 bài 35.68
Phạm Thị Quỳnh Giang Pham Thi Quynh Giang 00/00/0000 10A2 10a2201921 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 7.8 22:35:36 26/02/2020 7 bài 29.63
Võ Khánh Châu Vo Khanh Chau 28/08/2004 10A2 10a2201908 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 5.4 22:16:32 26/02/2020 7 bài 28.23
Nguyễn Thị Thúy Hiền Nguyen Thi Thuy Hien 08/07/2004 10A1 10a1201912 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 7.6 22:07:15 26/02/2020 4 bài 28.85
Lê Thị Ngọc Khuê Le Thi Ngoc Khue 00/00/0000 10A1 10a1201917 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.2 22:02:16 26/02/2020 7 bài 47.72
Phan Duy Quang Nhật Phan Duy Quang Nhat 00/00/0000 10A1 10a1201924 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.4 22:00:10 26/02/2020 7 bài 57.15
Trần Thị Yến Tran Thi Yen 00/00/0000 10A2 10a2201966 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 6.2 21:56:03 26/02/2020 6 bài 30.02
Nguyễn Cảnh Đức Nguyen Canh duc 07/09/2004 10A2 10a2201920 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.8 21:46:49 26/02/2020 7 bài 56.38
Trịnh Thị Thanh Lam Trinh Thi Thanh Lam 12/05/2004 10A2 10a2201930 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.2 21:45:50 26/02/2020 5 bài 30.85
Nguyễn Duy Bảo Nguyen Duy Bao 23/08/2004 10A1 10a1201904 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 9.6 21:37:29 26/02/2020 7 bài 61.17
Lê Thị Minh Tình Le Thi Minh Tinh 00/00/0000 10A1 10a1201930 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 7 21:30:23 26/02/2020 5 bài 36.83
Hoàng Minh Tâm Hoang Minh Tam 00/00/0000 10A1 10a1201929 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.4 21:18:31 26/02/2020 5 bài 40.9
Nguyễn Khắc Thông Nguyen Khac Thong 00/00/0000 10A2 10a2201959 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 7 21:08:14 26/02/2020 4 bài 27.42
Lê Xuân Tài Le Xuan Tai 00/00/0000 10A2 10a2201951 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 3.67 21:06:03 26/02/2020 7 bài 31.82
Lê Nguyễn Mai Phương Le Nguyen Mai Phuong 15/01/2004 10A1 10a1201926 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.67 21:05:43 26/02/2020 5 bài 42.57
Lê Thị Thu Anh Le Thi Thu Anh 00/00/0000 10A1 10a1201901 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.6 21:03:10 26/02/2020 7 bài 47.07
Nguyễn Phương Anh Nguyen Phuong Anh 00/00/0000 10A1 10a1201902 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 7.8 21:00:02 26/02/2020 7 bài 52.65
Phạm Thị Hồng Vân Pham Thi Hong Van 00/00/0000 10A1 10a1201935 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 8.2 20:57:33 26/02/2020 4 bài 34.03
Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyen Thi Thanh Truc 02/11/2004 10A2 10a2201962 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 4 20:31:45 26/02/2020 5 bài 21.95
Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 28/07/2004 10A1 10a1201921 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 9.4 20:20:01 26/02/2020 8 bài 69.6
Trần Đình Chiến Tran dinh Chien 00/00/0000 10A2 10a2201910 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 3.6 20:17:19 26/02/2020 4 bài 11.97
Lê Xuân Tài Le Xuan Tai 00/00/0000 10A2 10a2201951 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 7 20:16:34 26/02/2020 7 bài 31.82
Trần Trung Kiên Tran Trung Kien 00/00/0000 10A2 10a2201928 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 1.5 19:58:00 26/02/2020 4 bài 12.77
Nguyễn Thảo Linh Nguyen Thao Linh 08/03/2004 10A1 10a1201919 Toán 10 Bài tập Hình học tọa độ Oxy 1.4 19:32:35 26/02/2020 8 bài 55.68
Hoàng Lam Giang Hoang Lam Giang 00/00/0000 10A1 10a1201907 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 8 11:01:14 26/02/2020 5 bài 37.17
Hoàng Lam Giang Hoang Lam Giang 00/00/0000 10A1 10a1201907 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.67 10:41:25 26/02/2020 5 bài 37.17
Trần Thị Hải Yến Tran Thi Hai Yen 01/01/1997 10A1 10a1201938 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 4 09:01:37 26/02/2020 7 bài 33.85
Nguyễn Thị Việt Hà Nguyen Thi Viet Ha 10/03/2004 10A1 10a1201909 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8 23:44:08 25/02/2020 4 bài 31.25
Trần Thị Ngọc Mai Tran Thi Ngoc Mai 00/00/0000 10A2 10a2201936 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 5 22:40:20 25/02/2020 3 bài 15.5
Trần Thị Ngọc Mai Tran Thi Ngoc Mai 00/00/0000 10A2 10a2201936 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5 22:06:48 25/02/2020 3 bài 15.5
Phạm Văn Anh Tuấn Pham Van Anh Tuan 00/00/0000 10A2 10a2201955 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 2.67 22:02:31 25/02/2020 4 bài 16.07
Nguyễn Khắc Thông Nguyen Khac Thong 00/00/0000 10A2 10a2201959 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 6.67 22:01:48 25/02/2020 4 bài 27.42
Phạm Thị Hồng Vân Pham Thi Hong Van 00/00/0000 10A1 10a1201935 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 21:50:07 25/02/2020 4 bài 34.03
Phạm Thị An Duyên Pham Thi An Duyen 00/00/0000 10A1 10a1201906 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 9 21:19:31 25/02/2020 6 bài 46.15
Nguyễn Thảo Linh Nguyen Thao Linh 08/03/2004 10A1 10a1201919 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9.5 21:11:45 25/02/2020 8 bài 55.68
Phan Duy Quang Nhật Phan Duy Quang Nhat 00/00/0000 10A1 10a1201924 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 7.5 20:46:04 25/02/2020 7 bài 57.15
Lê Thị Minh Tình Le Thi Minh Tinh 00/00/0000 10A1 10a1201930 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7.33 20:45:09 25/02/2020 5 bài 36.83
Nguyễn Quyền Anh Nguyen Quyen Anh 06/06/2004 10A2 10a2201903 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 7 20:42:20 25/02/2020 5 bài 26.15
Nguyễn Thị Yến Nguyen Thi Yen 00/00/0000 10A1 10a1201937 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7.67 20:25:23 25/02/2020 5 bài 42.22
Nguyễn Quyền Anh Nguyen Quyen Anh 06/06/2004 10A2 10a2201903 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7 20:20:13 25/02/2020 5 bài 26.15
Phan Duy Quang Nhật Phan Duy Quang Nhat 00/00/0000 10A1 10a1201924 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7 20:15:53 25/02/2020 7 bài 57.15
Nguyễn Thị Thúy Hiền Nguyen Thi Thuy Hien 08/07/2004 10A1 10a1201912 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8 19:59:08 25/02/2020 4 bài 28.85
Nguyễn Thị Khánh Linh Nguyen Thi Khanh Linh 00/00/0000 10A1 10a1201920 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 17:55:41 25/02/2020 4 bài 30.68
Nguyễn Thùy Linh Nguyen Thuy Linh 06/11/2004 10A2 10a2201933 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7.67 17:55:06 25/02/2020 5 bài 31.22
Nguyễn Thị Hà Nguyen Thi Ha 00/00/0000 10A1 10a1201908 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7.67 17:14:07 25/02/2020 5 bài 41.57
Nguyễn Phương Hảo Nguyen Phuong Hao 00/00/0000 10A1 10a1201910 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 16:47:50 25/02/2020 4 bài 29.83
Lê Việt Tường Le Viet Tuong 04/03/2004 10A2 10a2201956 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 5.33 16:41:31 25/02/2020 3 bài 13.33
Võ Thị Cẩm Chi Vo Thi Cam Chi 00/00/0000 10A1 10a1201905 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.67 16:24:48 25/02/2020 5 bài 33.87
Võ Thị Lan Anh Vo Thi Lan Anh 00/00/0000 10A1 10a1201903 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7.67 16:23:27 25/02/2020 4 bài 33.27
Nguyễn Thị Hằng Nguyen Thi Hang 26/06/2004 10A1 10a1201911 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7 16:23:24 25/02/2020 5 bài 40.45
Trần Thị Yến Tran Thi Yen 00/00/0000 10A2 10a2201966 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 4.67 16:09:57 25/02/2020 6 bài 30.02
Trần Công Văn Tran Cong Van 00/00/0000 10A2 10a2201963 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 6.33 15:58:36 25/02/2020 4 bài 20.83
Trần Thị Hoa Tran Thi Hoa 10/10/2004 10A2 10a2201923 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 5.67 15:50:45 25/02/2020 5 bài 27.07
Hoàng Minh Tâm Hoang Minh Tam 00/00/0000 10A1 10a1201929 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8 15:37:50 25/02/2020 5 bài 40.9
Trần Văn Quang Tran Van Quang 00/00/0000 10A2 10a2201946 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 4.33 15:35:19 25/02/2020 4 bài 18.58
Nguyễn Cảnh Đức Nguyen Canh duc 07/09/2004 10A2 10a2201920 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 15:30:35 25/02/2020 7 bài 56.38
Nguyễn Duy Bảo Nguyen Duy Bao 23/08/2004 10A1 10a1201904 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 9.67 15:23:59 25/02/2020 7 bài 61.17
Cao Thị Trinh Cao Thi Trinh 00/00/0000 10A1 10a1201933 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 10 15:23:02 25/02/2020 5 bài 41.8
Võ Khánh Châu Vo Khanh Chau 28/08/2004 10A2 10a2201908 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 4.33 15:16:32 25/02/2020 7 bài 28.23
Nguyễn Hà Thương Nguyen Ha Thuong 00/00/0000 10A2 10a2201960 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 6.67 15:08:36 25/02/2020 5 bài 37.67
Phan Thị Xuân Vui Phan Thi Xuan Vui 00/00/0000 10A1 10a1201936 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7 15:07:48 25/02/2020 5 bài 28.55
Trần Công Văn Tran Cong Van 00/00/0000 10A2 10a2201963 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6 15:02:59 25/02/2020 4 bài 20.83
Nguyễn Thị Cẩm Phương Nguyen Thi Cam Phuong 00/00/0000 10A1 10a1201927 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 9.33 15:02:40 25/02/2020 6 bài 41.98
Nguyễn Bá Tuyến Nguyen Ba Tuyen 00/00/0000 10A1 10a1201931 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 14:54:29 25/02/2020 4 bài 29.08
Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 28/07/2004 10A1 10a1201921 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 9 14:53:17 25/02/2020 8 bài 69.6
Ngô Trí Dũng Ngo Tri Dung 00/00/0000 10A2 10a2201913 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 7 14:50:47 25/02/2020 3 bài 20.5
Phan Sỹ Kế Phan Sy Ke 00/00/0000 10A1 10a1201914 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 6.67 14:47:37 25/02/2020 4 bài 20.52
Nguyễn Hoài Nam Nguyen Hoai Nam 00/00/0000 10A1 10a1201923 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 14:45:45 25/02/2020 5 bài 35.68
Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201904 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 8.33 14:44:27 25/02/2020 7 bài 45.43
Lê Thị Thu Anh Le Thi Thu Anh 00/00/0000 10A1 10a1201901 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 9.67 14:44:03 25/02/2020 7 bài 47.07
Nguyễn Phương Anh Nguyen Phuong Anh 00/00/0000 10A1 10a1201902 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 9 14:38:00 25/02/2020 7 bài 52.65
Lê Thị Ngọc Khuê Le Thi Ngoc Khue 00/00/0000 10A1 10a1201917 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 6.67 14:30:42 25/02/2020 7 bài 47.72
Phan Sỹ Kế Phan Sy Ke 00/00/0000 10A1 10a1201914 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.75 14:23:57 25/02/2020 4 bài 20.52
Trần Đình Chiến Tran dinh Chien 00/00/0000 10A2 10a2201910 Vật lý 10 Đề tự luyện môn Vật lý 10 - Số 01 2.67 14:21:36 25/02/2020 4 bài 11.97
Nguyễn Thùy Linh Nguyen Thuy Linh 06/11/2004 10A2 10a2201933 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 3.5 13:42:00 25/02/2020 5 bài 31.22
Phan Sỹ Kế Phan Sy Ke 00/00/0000 10A1 10a1201914 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 5.5 13:38:56 25/02/2020 4 bài 20.52
Nguyễn Thị Lê Na Nguyen Thi Le Na 27/02/2004 10A1 10a1201922 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 12:44:49 25/02/2020 6 bài 33.47
Nguyễn Đình Hoàng Nguyen dinh Hoang 00/00/0000 10A2 10a2201925 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 3 10:40:17 25/02/2020 3 bài 6.25
Nguyễn Thị Yến Nguyen Thi Yen 00/00/0000 10A1 10a1201937 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9 08:43:09 25/02/2020 5 bài 42.22
Nguyễn Lê Sơn Nguyen Le Son 00/00/0000 10A1 10a1201928 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.5 23:08:35 24/02/2020 3 bài 22
Hoàng Minh Tâm Hoang Minh Tam 00/00/0000 10A1 10a1201929 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9 22:24:16 24/02/2020 5 bài 40.9
Trần Thị Hoa Tran Thi Hoa 10/10/2004 10A2 10a2201923 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 22:24:13 24/02/2020 5 bài 27.07
Nguyễn Thị Việt Hà Nguyen Thi Viet Ha 10/03/2004 10A1 10a1201909 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9 22:07:58 24/02/2020 4 bài 31.25
Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201904 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 8 22:06:11 24/02/2020 7 bài 45.43
Trần Thị Hải Yến Tran Thi Hai Yen 01/01/1997 10A1 10a1201938 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6 21:48:25 24/02/2020 7 bài 33.85
Phạm Văn Anh Tuấn Pham Van Anh Tuan 00/00/0000 10A2 10a2201955 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 21:25:29 24/02/2020 4 bài 16.07
Trần Thị Hải Yến Tran Thi Hai Yen 01/01/1997 10A1 10a1201938 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4 21:18:36 24/02/2020 7 bài 33.85
Nguyễn Bá Tuyến Nguyen Ba Tuyen 00/00/0000 10A1 10a1201931 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 7.5 20:57:14 24/02/2020 4 bài 29.08
Phạm Thị An Duyên Pham Thi An Duyen 00/00/0000 10A1 10a1201906 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 7.5 20:56:56 24/02/2020 6 bài 46.15
Nguyễn Cảnh Đức Nguyen Canh duc 07/09/2004 10A2 10a2201920 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 8 20:50:42 24/02/2020 7 bài 56.38
Nguyễn Duy Bảo Nguyen Duy Bao 23/08/2004 10A1 10a1201904 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 8.5 20:46:18 24/02/2020 7 bài 61.17
Võ Khánh Châu Vo Khanh Chau 28/08/2004 10A2 10a2201908 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6 20:45:32 24/02/2020 7 bài 28.23
Nguyễn Đình Nam Nguyen dinh Nam 00/00/0000 10A2 10a2201939 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 5.5 20:43:15 24/02/2020 2 bài 9.5
Trần Thị Yến Tran Thi Yen 00/00/0000 10A2 10a2201966 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6 20:42:20 24/02/2020 6 bài 30.02
Lê Ngọc Đạt Le Ngoc dat 00/00/0000 10A2 10a2201917 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 10 20:39:13 24/02/2020 4 bài 18.75
Nguyễn Khắc Thông Nguyen Khac Thong 00/00/0000 10A2 10a2201959 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 20:37:41 24/02/2020 4 bài 27.42
Lê Thị Ngọc Khuê Le Thi Ngoc Khue 00/00/0000 10A1 10a1201917 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 8.5 20:36:13 24/02/2020 7 bài 47.72
Nguyễn Lê Sơn Nguyen Le Son 00/00/0000 10A1 10a1201928 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 20:35:24 24/02/2020 3 bài 22
Trần Thị Ngọc Mai Tran Thi Ngoc Mai 00/00/0000 10A2 10a2201936 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 5.5 20:27:12 24/02/2020 3 bài 15.5
Nguyễn Hà Thương Nguyen Ha Thuong 00/00/0000 10A2 10a2201960 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 10 20:24:35 24/02/2020 5 bài 37.67
Phan Thị Xuân Vui Phan Thi Xuan Vui 00/00/0000 10A1 10a1201936 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 4 20:23:03 24/02/2020 5 bài 28.55
Nguyễn Hoài Nam Nguyen Hoai Nam 00/00/0000 10A1 10a1201923 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 4.5 20:20:52 24/02/2020 5 bài 35.68
Cao Thị Trinh Cao Thi Trinh 00/00/0000 10A1 10a1201933 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 10 20:19:39 24/02/2020 5 bài 41.8
Võ Thị Lan Anh Vo Thi Lan Anh 00/00/0000 10A1 10a1201903 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9 20:18:31 24/02/2020 4 bài 33.27
Nguyễn Thị Cẩm Phương Nguyen Thi Cam Phuong 00/00/0000 10A1 10a1201927 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9.5 20:18:26 24/02/2020 6 bài 41.98
Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 28/07/2004 10A1 10a1201921 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9.5 20:18:14 24/02/2020 8 bài 69.6
Trần Văn Quang Tran Van Quang 00/00/0000 10A2 10a2201946 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 5 20:18:06 24/02/2020 4 bài 18.58
Lê Thị Minh Tình Le Thi Minh Tinh 00/00/0000 10A1 10a1201930 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 7.5 20:14:58 24/02/2020 5 bài 36.83
Lê Việt Tường Le Viet Tuong 04/03/2004 10A2 10a2201956 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 4 20:13:12 24/02/2020 3 bài 13.33
Phạm Thị Hồng Vân Pham Thi Hong Van 00/00/0000 10A1 10a1201935 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9 20:12:21 24/02/2020 4 bài 34.03
Ngô Trí Dũng Ngo Tri Dung 00/00/0000 10A2 10a2201913 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 20:11:19 24/02/2020 3 bài 20.5
Nguyễn Thị Thúy Hiền Nguyen Thi Thuy Hien 08/07/2004 10A1 10a1201912 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 6.5 20:09:04 24/02/2020 4 bài 28.85
Lê Thị Thu Anh Le Thi Thu Anh 00/00/0000 10A1 10a1201901 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9.5 20:02:02 24/02/2020 7 bài 47.07
Nguyễn Phương Anh Nguyen Phuong Anh 00/00/0000 10A1 10a1201902 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 9 19:46:15 24/02/2020 7 bài 52.65
Trần Đình Chiến Tran dinh Chien 00/00/0000 10A2 10a2201910 Hóa học 10 Đề tự luyện môn Hóa 10 5.5 19:37:51 24/02/2020 4 bài 11.97
Nguyễn Hải Sơn Nguyen Hai Son 00/00/0000 10A2 10a2201949 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3 13:57:18 24/02/2020 2 bài 6
Võ Thị Cẩm Chi Vo Thi Cam Chi 00/00/0000 10A1 10a1201905 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 9 03:38:23 24/02/2020 5 bài 33.87
Phạm Thị Kim Oanh Pham Thi Kim Oanh 00/00/0000 10A2 10a2201944 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3 21:48:43 23/02/2020 2 bài 11.2
Lê Thị Quý Le Thi Quy 00/00/0000 10A2 10a2201947 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.25 21:40:45 23/02/2020 2 bài 8.85
Uông Đình Dũng Uong dinh Dung 05/05/2004 10A1 uongdinhdung Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4 21:05:26 23/02/2020 1 bài 4
Phan Duy Quang Nhật Phan Duy Quang Nhat 00/00/0000 10A1 10a1201924 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6.25 20:46:25 23/02/2020 7 bài 57.15
Nguyễn Văn Việt Trung Nguyen Van Viet Trung 00/00/0000 10A1 10a1201934 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.25 10:28:48 23/02/2020 4 bài 27.58
Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 00/00/0000 10A2 10a2201932 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6.5 09:29:19 23/02/2020 5 bài 34
Nguyễn Thảo Linh Nguyen Thao Linh 08/03/2004 10A1 10a1201919 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.25 23:03:26 22/02/2020 8 bài 55.68
Phạm Văn Anh Tuấn Pham Van Anh Tuan 00/00/0000 10A2 10a2201955 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.5 21:49:46 22/02/2020 4 bài 16.07
Hoàng Thị Lan Anh Hoang Thi Lan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201902 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5.5 21:45:09 22/02/2020 4 bài 23.5
Nguyễn Cảnh Đức Nguyen Canh duc 07/09/2004 10A2 10a2201920 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.75 21:23:58 22/02/2020 7 bài 56.38
Lê Xuân Tài Le Xuan Tai 00/00/0000 10A2 10a2201951 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4 21:20:32 22/02/2020 7 bài 31.82
Lê Nguyễn Mai Phương Le Nguyen Mai Phuong 15/01/2004 10A1 10a1201926 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.25 21:13:01 22/02/2020 5 bài 42.57
Nguyễn Duy Bảo Nguyen Duy Bao 23/08/2004 10A1 10a1201904 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 9.5 21:12:59 22/02/2020 7 bài 61.17
Nguyễn Hoài Nam Nguyen Hoai Nam 00/00/0000 10A1 10a1201923 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6.25 20:58:31 22/02/2020 5 bài 35.68
Nguyễn Quang Khánh Nguyen Quang Khanh 00/00/0000 10A2 10a2201929 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5.25 20:26:02 22/02/2020 5 bài 20.1
Võ Thị Lan Anh Vo Thi Lan Anh 00/00/0000 10A1 10a1201903 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8 19:38:09 22/02/2020 4 bài 33.27
Lê Thị Thảo Le Thi Thao 00/00/0000 10A2 10a2201958 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.5 18:32:35 22/02/2020 2 bài 6
Nguyễn Thị Ngọc Tú Nguyen Thi Ngoc Tu 00/00/0000 10A2 10a2201953 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 1.75 17:50:22 22/02/2020 1 bài 1.75
Trần Công Văn Tran Cong Van 00/00/0000 10A2 10a2201963 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.75 17:35:40 22/02/2020 4 bài 20.83
Trần Nguyễn Nhật Linh Tran Nguyen Nhat Linh 00/00/0000 10A2 10a2201934 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.25 17:23:25 22/02/2020 2 bài 5.05
Trần Văn Quang Tran Van Quang 00/00/0000 10A2 10a2201946 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.5 16:55:58 22/02/2020 4 bài 18.58
Phạm Thị An Duyên Pham Thi An Duyen 00/00/0000 10A1 10a1201906 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.75 16:48:44 22/02/2020 6 bài 46.15
Ngô Trí Dũng Ngo Tri Dung 00/00/0000 10A2 10a2201913 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7 16:45:49 22/02/2020 3 bài 20.5
Nguyễn Vĩnh Phúc Nguyen Vinh Phuc 08/06/2004 10A1 10a1201925 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.75 16:40:15 22/02/2020 1 bài 8.75
Nguyễn Thị Minh Quỳnh Nguyen Thi Minh Quynh 00/00/0000 10A2 10a2201948 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5.25 16:38:11 22/02/2020 3 bài 13.05
Hoàng Lam Giang Hoang Lam Giang 00/00/0000 10A1 10a1201907 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.25 16:36:32 22/02/2020 5 bài 37.17
Phan Thị Nguyệt Phan Thi Nguyet 00/00/0000 10A2 10a2201940 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 2.25 16:34:10 22/02/2020 2 bài 8.25
Nguyễn Phương Anh Nguyen Phuong Anh 00/00/0000 10A1 10a1201902 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.75 16:26:22 22/02/2020 7 bài 52.65
Nguyễn Thị Thúy Hiền Nguyen Thi Thuy Hien 08/07/2004 10A1 10a1201912 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6.75 16:25:20 22/02/2020 4 bài 28.85
Nguyễn Thị Hoài Nguyen Thi Hoai 00/00/0000 10A2 10a2201924 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5.5 16:21:43 22/02/2020 4 bài 25.4
Nguyễn Lê Diệu Linh Nguyen Le Dieu Linh 00/00/0000 10A1 10a1201918 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.75 16:20:34 22/02/2020 1 bài 7.75
Nguyễn Thị Việt Hà Nguyen Thi Viet Ha 10/03/2004 10A1 10a1201909 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6 16:18:13 22/02/2020 4 bài 31.25
Nguyễn Khắc Thông Nguyen Khac Thong 00/00/0000 10A2 10a2201959 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.25 16:17:44 22/02/2020 4 bài 27.42
Nguyễn Thị Khánh Linh Nguyen Thi Khanh Linh 00/00/0000 10A1 10a1201920 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.75 16:13:35 22/02/2020 4 bài 30.68
Lê Thị Minh Tình Le Thi Minh Tinh 00/00/0000 10A1 10a1201930 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8 16:12:46 22/02/2020 5 bài 36.83
Hoàng Minh Tâm Hoang Minh Tam 00/00/0000 10A1 10a1201929 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.75 16:10:23 22/02/2020 5 bài 40.9
Cao Thị Trinh Cao Thi Trinh 00/00/0000 10A1 10a1201933 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.75 16:06:58 22/02/2020 5 bài 41.8
Nguyễn Thị Yến Nguyen Thi Yen 00/00/0000 10A1 10a1201937 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.75 16:06:55 22/02/2020 5 bài 42.22
Nguyễn Thị Cẩm Phương Nguyen Thi Cam Phuong 00/00/0000 10A1 10a1201927 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.75 16:06:51 22/02/2020 6 bài 41.98
Phan Thị Xuân Vui Phan Thi Xuan Vui 00/00/0000 10A1 10a1201936 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.75 16:06:12 22/02/2020 5 bài 28.55
Nguyễn Bá Tuyến Nguyen Ba Tuyen 00/00/0000 10A1 10a1201931 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.75 16:06:12 22/02/2020 4 bài 29.08
Nguyễn Đình Kiên Nguyen dinh Kien 00/00/0000 10A1 10a1201915 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.5 16:05:19 22/02/2020 1 bài 3.5
Võ Anh Đông Vo Anh dong 00/00/0000 10A2 10a2201919 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.75 16:05:10 22/02/2020 3 bài 6.1
Lê Thị Thu Anh Le Thi Thu Anh 00/00/0000 10A1 10a1201901 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.5 16:04:36 22/02/2020 7 bài 47.07
Lê Thị Ngọc Khuê Le Thi Ngoc Khue 00/00/0000 10A1 10a1201917 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.25 16:04:11 22/02/2020 7 bài 47.72
Nguyễn Phương Hảo Nguyen Phuong Hao 00/00/0000 10A1 10a1201910 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6 16:03:47 22/02/2020 4 bài 29.83
Bùi Quang Dương Bui Quang Duong 24/08/2005 10A1 buiquangduong Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 2.75 16:03:30 22/02/2020 1 bài 2.75
Nguyễn Hà Thương Nguyen Ha Thuong 00/00/0000 10A2 10a2201960 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6.5 16:03:06 22/02/2020 5 bài 37.67
Trần Thị Hoa Tran Thi Hoa 10/10/2004 10A2 10a2201923 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.25 16:03:00 22/02/2020 5 bài 27.07
Nguyễn Thị Hằng Nguyen Thi Hang 26/06/2004 10A1 10a1201911 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 7.5 16:02:13 22/02/2020 5 bài 40.45
Nguyễn Thùy Linh Nguyen Thuy Linh 06/11/2004 10A2 10a2201933 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5.25 16:01:25 22/02/2020 5 bài 31.22
Nguyễn Thị Hà Nguyen Thi Ha 00/00/0000 10A1 10a1201908 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6.75 16:00:42 22/02/2020 5 bài 41.57
Trần Thị Yến Tran Thi Yen 00/00/0000 10A2 10a2201966 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.25 15:59:00 22/02/2020 6 bài 30.02
Phạm Thị Quỳnh Giang Pham Thi Quynh Giang 00/00/0000 10A2 10a2201921 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.5 15:58:54 22/02/2020 7 bài 29.63
Trịnh Thị Thanh Lam Trinh Thi Thanh Lam 12/05/2004 10A2 10a2201930 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 2.5 15:57:36 22/02/2020 5 bài 30.85
Nguyễn Thị Yến Nguyen Thi Yen 00/00/0000 10A2 10a2201965 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.25 15:57:23 22/02/2020 1 bài 8.25
Phạm Thị Hồng Vân Pham Thi Hong Van 00/00/0000 10A1 10a1201935 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 8.5 15:57:08 22/02/2020 4 bài 34.03
Nguyễn Trọng Tiến Nguyen Trong Tien 00/00/0000 10A2 10a2201952 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.5 15:55:55 22/02/2020 1 bài 4.5
Nguyễn Thị Lê Na Nguyen Thi Le Na 27/02/2004 10A1 10a1201922 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5.25 15:53:12 22/02/2020 6 bài 33.47
Phan Thị Vân Phan Thi Van 17/03/2004 10A2 10a2201964 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 6.25 15:52:35 22/02/2020 1 bài 6.25
Trần Linh Chi Tran Linh Chi 25/05/2004 10A2 10a2201909 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.5 15:52:34 22/02/2020 3 bài 6.7
Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 00/00/0000 10A2 10a2201904 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.75 15:52:16 22/02/2020 7 bài 45.43
Võ Khánh Châu Vo Khanh Chau 28/08/2004 10A2 10a2201908 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4 15:51:09 22/02/2020 7 bài 28.23
Nguyễn Thị An Na Nguyen Thi An Na 01/11/2004 10A2 10a2201937 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.75 15:51:09 22/02/2020 5 bài 22.95
Lê Ngọc Đạt Le Ngoc dat 00/00/0000 10A2 10a2201917 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 2.75 15:48:15 22/02/2020 4 bài 18.75
Nguyễn Quyền Anh Nguyen Quyen Anh 06/06/2004 10A2 10a2201903 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.5 15:47:13 22/02/2020 5 bài 26.15
Lê Việt Tường Le Viet Tuong 04/03/2004 10A2 10a2201956 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4 15:44:15 22/02/2020 3 bài 13.33
Nguyễn Đình Nam Nguyen dinh Nam 00/00/0000 10A2 10a2201939 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4 15:42:54 22/02/2020 2 bài 9.5
Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyen Thi Thanh Truc 02/11/2004 10A2 10a2201962 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.5 15:42:04 22/02/2020 5 bài 21.95
Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 28/07/2004 10A1 10a1201921 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 5 15:39:54 22/02/2020 8 bài 69.6
Lê Thị Mai Phương Le Thi Mai Phuong 20/12/2004 10A2 10a2201945 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 4.75 15:37:13 22/02/2020 4 bài 11.75
Nguyễn Đình Hoàng Nguyen dinh Hoang 00/00/0000 10A2 10a2201925 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 3.25 15:36:26 22/02/2020 3 bài 6.25
Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyen Thi Thuy Hang 24/07/2004 10A2 10a2201922 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 2.5 15:29:07 22/02/2020 3 bài 9.1
Võ Huỳnh Điệp Vo Huynh diep 00/00/0000 10A2 10a2201918 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 1.5 15:23:04 22/02/2020 2 bài 7.17
Nguyễn Thái Hoàng Nguyen Thai Hoang 00/00/0000 10A2 10a2201926 Toán 10 Đề tự luyện môn Toán 10 - Số 01 1.25 15:22:43 22/02/2020 4 bài 24.95