Danh sách ĐĂNG KÍ THI

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ DỰ THI

TT Họ và tên Họ và tên không dấu Lớp-trường Ngày sinh Khối thi - Tổ hợp Kì thi ĐĂNG KÍ DỰ THI CÁC MÔN Ngày đăng kí Địa điểm thi Hình thức nộp lệ phí
Toán Ngữ văn Tiếng Anh TỔ HỢP MÔN
Môn 1 Môn 2 Môn 3
1 Đặng Minh Quân dang Minh Quan 12C1 - Nam Đàn 31/01/2002 A Thi thử THPTQG x Vật lý Hóa học 02/03/2020 TTLT Thanh Long Thanh toán trực tiếp
2 Trần Thị Hải Yến Tran Thi Hai Yen 10E-Đặng Thúc H 11/07/2004 A x Vật lý Hóa học 24/02/2020 TTLT Thanh Long
3 Nguyễn Duy Anh Tuấn Nguyen Duy Anh Tuan 10E 02/01/2004 A x Hóa học 24/02/2020 TTLT Thanh Long Thanh toán trực tiếp
4 Trần Trung Kiên Tran Trung Kien 10B-ĐTH 16/01/2004 KHTN KSCL Giữa HK1 x Vật lý Hóa học 24/02/2020 TTLT Thanh Long Thanh toán trực tiếp
5 Lê việt tường Le viet tuong 10b -DTH 04/03/2004 A 22/02/2020 TTLT Thanh Long Thanh toán trực tiếp
6 Lê việt tường Le viet tuong 10b -DTH 04/02/2020 A 22/02/2020 TTLT Thanh Long Thanh toán trực tiếp
7 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Nguyen Thi Thuy Ngoc 11E-ĐTH 16/02/2003 A KSCL Giữa HK2 x Vật lý Hóa học 21/02/2020 TTLT Thanh Long Thanh toán trực tiếp
8 Nguyễn Thuỳ Dương Nguyen Thuy Duong 12A-ĐTM 31/01/2002 A Thi thử THPTQG x Vật lý Hóa học 20/02/2020 TTLT Thanh Long
9 Nguyễn Thị Hoa Nguyen Thi Hoa 12A-ĐTM 01/12/2002 A Thi thử THPTQG x Vật lý Hóa học 20/02/2020 TTLT Thanh Long Thanh toán trực tiếp
10 Ngô Thị Giang Ngo Thi Giang 12A ĐTH 07/01/2002 D Thi thử THPTQG x x x 20/02/2020 TTLT Thanh Long
11 lalaala lalaala 11a1 12/12/2012 a KSCL Giữa HK2 x Vật lý Hóa học 19/02/2020 TTLT Thanh Long Thanh toán trực tiếp
12 Trần Sỹ Dũng Tran Sy Dung 12A-ĐTM 15/11/2002 A Thi thử THPTQG x Hóa học Sinh học 12/02/2020 THPT Đặng Thai Mai
13 Phạm Tiến Dũng Pham Tien Dung 12A-ĐTM 01/05/2002 A Thi thử THPTQG x x x Vật lý Hóa học Sinh học 12/02/2020 THPT Đặng Thai Mai
14 Phạm Đức Chiến Pham duc Chien 12E-ĐTH 01/01/2002 A Thi thử THPTQG x x x Lịch sử Địa lý GDCD 12/02/2020 THPT Đặng Thai Mai
15 Phan Sỹ Mạnh Cường Phan Sy Manh Cuong 12A-ĐTH 12/07/2002 A Thi thử THPTQG x Vật lý Hóa học 12/02/2020 THPT Đặng Thai Mai
16 Trần Văn Bắc Tran Van Bac 12G-ĐTH 08/05/2002 KHXH Thi thử THPTQG x x Lịch sử Địa lý GDCD 12/02/2020 TTLT Thanh Long
17 Phạm Ngọc Bảo Pham Ngoc Bao 12B-ĐTH 08/02/2002 KHTN Thi thử THPTQG x x x Vật lý Hóa học 12/02/2020 TTLT Thanh Long
18 Phan Thị Ngọc Ánh Phan Thi Ngoc Ánh 12E-ĐTH 03/04/2002 A1 Thi thử THPTQG x x Vật lý 12/02/2020 TTLT Thanh Long
19 Phạm Tuấn Anh Pham Tuan Anh 12A-ĐTH 13/09/2002 C Thi thử THPTQG x Lịch sử Địa lý 12/02/2020 TTLT Thanh Long
20 Nguyễn Thị Vân Anh Nguyen Thi Van Anh 12G-ĐTH 15/10/2002 D7 Thi thử THPTQG x x Hóa học 12/02/2020 TTLT Thanh Long
21 Hồ Công Anh Ho Cong Anh 12C1-NĐ1 24/08/2002 D Thi thử THPTQG x x x 12/02/2020 TTLT Thanh Long
22 Đinh Công Tuấn Anh dinh Cong Tuan Anh 12A-ĐTH 23/04/2002 B Thi thử THPTQG x Hóa học Sinh học 12/02/2020 TTLT Thanh Long
23 Bùi Ngọc Anh Bui Ngoc Anh 12E-ĐTH 16/05/2002 KHTN Thi thử THPTQG x x x Vật lý Hóa học Sinh học 12/02/2020 TTLT Thanh Long
24 Phan Tâm An Phan Tam An 12E-ĐTH 30/11/2002 KHXH Thi thử THPTQG x x x Lịch sử Địa lý GDCD 12/02/2020 TTLT Thanh Long
25 Nguyễn Văn An Nguyen Van An 12A-ĐTM 02/09/2002 A Thi thử THPTQG x Vật lý Hóa học 12/02/2020 TTLT Thanh Long