Đội ngũ giáo viên

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

VỮNG VÀNG CHUYÊN MÔN - TẬN TÂM DẠY HỌC

Giáo viên Điện thoại Facebook GIỚI THIỆU
TTLT Thanh Long Th.S Phạm Kim Chung 0984.333.030 Phạm Kim Chung Từng là thủ khoa kỳ thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh, với rất nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG và luyện thi THPT Quốc Gia.
Trong lĩnh vực giảng dạy luôn tận tình và tâm huyết.
Phụ trách bộ môn Toán.
TTLT Thanh Long Nguyễn Thị Thỏa 0986.562.906 Nguyễn Thị Thỏa Là giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, chuyên môn vững vàng, với rất nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG và luyện thi THPT Quốc Gia.
Trong lĩnh vực giảng dạy luôn tận tình và tâm huyết.
Phụ trách bộ môn Toán.
TTLT Thanh Long Th.S Bùi Hoàng Nam 0987.284.415 Nam Bui Là giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, với rất nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG và luyện thi THPT Quốc Gia.
Trong lĩnh vực giảng dạy luôn tận tình và tâm huyết.
Phụ trách bộ môn Vật lý.
TTLT Thanh Long Nguyễn Đình Hùng 0962.967.987 Đình Hùng Là giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, với rất nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG và luyện thi THPT Quốc Gia.
Trong lĩnh vực giảng dạy luôn tận tình và tâm huyết.
Phụ trách bộ môn Hóa học.
TTLT Thanh Long Nguyễn Thành Nam 0973.559.594 Nguyễn Thành Nam Là giáo viên có chuyên môn vững vàng, có nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG và luyện thi ĐH.
Trong lĩnh vực giảng dạy luôn tận tình và tâm huyết.
Phụ trách bộ môn Anh văn.
TTLT Thanh Long Đặng Hương 0983.646.712 Đặng Hương Là giáo viên trẻ, năng động, sáng tạo. Hiện đang thuộc biên chế của trung tâm Anh ngữ CLEVERLEARN - thành phố Vinh-Nghệ An.
Phụ trách bộ môn Anh văn.
TTLT Thanh Long Th.S Nguyễn Thị Thủy 0365.207.636 Nguyễn Thị Thủy Là giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh, với rất nhiều thành tích cao trong công tác bồi dưỡng HSG và luyện thi THPT Quốc Gia.
Trong lĩnh vực giảng dạy luôn tận tình và tâm huyết.
Phụ trách bộ môn Ngữ văn.