LỊCH THI

LỊCH THI

KỲ THI: KSCL Đầu năm 2019-2020

Ngày thi Môn thi Giờ làm bài Hình thức Thời gian Phòng thi Giám thị
Tối thứ 5 Vật lý 11 18h00 -18h50
(29/08/2019) Hóa học 11 19h00 - 19h50 Trắc nghiệm 50 phút P1,P2,P3 Th.Nam, Th.Hùng, Th.Nam(F)
Ngữ văn 11 18h00 - 20h00 Tự luận 120 phút P4 Th.Chung
Tối thứ 6 Tiếng Anh 11 18h00 - 19h00 Trắc nghiệm 60 phút P4 Th.Nam(F)
(30/08/2019) Toán 11 19h05 - 20h35 Trắc nghiệm 90 phút P1,P2,P3 Th.Chung, Th.Hùng, Th.Nam
Tối thứ 7 Vật lý 12 18h00 -18h50
(31/08/2019) Hóa học 12 19h00 - 19h50 Trắc nghiệm 50 phút P1,P2,P3 Th.Nam, Th.Hùng, Th.Nam(F)
Ngữ văn 12 18h00 - 20h00 Tự luận 120 phút P4 Th.Chung
Tối Chủ nhật Tiếng Anh 12 18h00 - 19h00 Trắc nghiệm 60 phút P4 Th.Nam(F)
(01/09/2019) Toán 12 19h05 - 20h35 Trắc nghiệm 90 phút P1,P2,P3 Th.Nam, Th.Hùng, Th.Chung