LỊCH THI

LỊCH THI

KỲ THI: Giữa HK1 2019-2020

Ngày thi Môn thi Giờ làm bài Hình thức Thời gian Phòng thi Giám thị
Vật lý 10 18h00 -18h50
Tối thứ 3 Hóa học 10 19h00 - 19h50 Trắc nghiệm 50 phút P01,P02,P03 Th.Nam(L), Th.Hùng, Th.Chung
(29/10/2019) Ngữ văn 10 18h00 - 20h00 Tự luận 120 phút P04 Cô Thủy
Tối thứ 4 Tiếng Anh 10 18h00 - 19h00 Trắc nghiệm 60 phút P04 Th.Chung
(30/10/2019) Toán 10 19h05 - 20h35 Trắc nghiệm 90 phút P01,P02,P03 Th.Chung, Th.Hùng, Th.Nam(L)
Vật lý 11 18h00 -18h50
Tối thứ 5 Sinh học 11 18h00 -18h50 Trắc nghiệm 50 phút P01,P02,P03 Th.Nam, Th.Hùng, Th.Nam(A)
(31/10/2019) Hóa học 11 19h00 - 19h50
Ngữ văn 11 18h00 - 20h00 Tự luận 120 phút P04 Cô Thủy
Tối thứ 6 Tiếng Anh 11 18h00 - 19h00 Trắc nghiệm 60 phút P04 Th. Nam(A)
(01/11/2019) Toán 11 19h05 - 20h35 Trắc nghiệm 90 phút P01,P02,P03 Th.Nam(L), Th.Hùng,Th.Nam(A), Th.Chung
Vật lý 12 18h00 -18h50
Tối thứ 7 Sinh học 12 18h00 -18h50 Trắc nghiệm 50 phút P01,P02,P03 Th.Nam(L), Th.Hùng,Th.Nam(A)
(02/11/2019) Hóa học 12 19h00 - 19h50
Ngữ văn 12 18h00 - 20h00 Tự luận 120 phút P04 Cô Thủy
Tối thứ CN Tiếng Anh 12 18h00 - 19h00 Trắc nghiệm 60 phút P04 Th. Nam(A)
(03/11/2019) Toán 12 19h05 - 20h35 Trắc nghiệm 90 phút P01,P02,P03,P04 Th.Nam(L), Th.Hùng,Th.Nam(A), Cô Thỏa