Danh sách PHÚC KHẢO

DANH SÁCH PHÚC KHẢO

Danh sách các thí sinh gửi phúc khảo bài thi

TT Họ và tên Họ và tên không dấu SBD KÌ THI Nội dung phúc khảo Thời gian gửi phúc khảo KẾT QUẢ PHÚC KHẢO
1 huu trung huu trung 06:03:33 PM | 28-02-2020
Theo dõi ở đây
2 Nguyễn Cảnh Dương Nguyen Canh Duong 110016 Ốc cuối kh1 Sao em không thấy điểm hóa và lí ạ em cóc ghi sbd và mã đề đầy đủ ạ 03:56:06 PM | 18-01-2020
Theo dõi ở đây
3 Trần Anh Dũng Tran Anh Dung 100014 Cuối học kì 1 Môn hóa và môn lý 11:29:14 AM | 18-01-2020
Theo dõi ở đây
4 Nguyễn Quốc Huy Nguyen Quoc Huy 100025 Cuối học kì 1 Em muốn phúc khảo môn Toán 07:27:42 AM | 18-01-2020
Theo dõi ở đây
5 Nguyễn văn lý Nguyen van ly 100035 Kscl học kì 1 Môn toán ,lí 11:55:26 PM | 17-01-2020
Theo dõi ở đây
6 Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 100005 khảo sát chất lượng cuối học kì 1 Môn Vật Lý 11:19:59 PM | 17-01-2020
Theo dõi ở đây
7 Nguyễn văn quý Nguyen van quy 110051 Kscl cuối học kì 1 Vật lí 10:44:51 AM | 16-01-2020
Theo dõi ở đây
8 Đinh tuấn anh dinh tuan anh 110001 Kì thi kscl cuối kì 1 Vật lí 07:10:14 AM | 16-01-2020
Theo dõi ở đây
9 Nguyễn Hà My Nguyen Ha My 110092 KSCL cuối học kỳ 1 Môn toán 11:22:34 PM | 15-01-2020
Theo dõi ở đây
10 Nguyễn Công Thái Dương Nguyen Cong Thai Duong 110016 KSCL Cuối HỌC KÌ 1 Vật lý 11 10:15:47 PM | 15-01-2020
Theo dõi ở đây
11 Hoàng ngọc oanh Hoang ngoc oanh 120108 Khảo sát chất lượng cuối kì 1 Toán 04:41:18 PM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
12 Đậu đình sáng dau dinh sang 120053 Kscl cuối học kì 1 Môn lý 03:43:41 PM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
13 Đặng Đình Nam dang dinh Nam 120104 Kì thi kscl cuối kì 1 Môn hóa 01:55:44 PM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
14 hoàng thanh trà hoang thanh tra 120065 kscl cuối học kì1 vật lý toán 10:41:11 AM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
15 Hoàng hương giang Hoang huong giang 120018 Khảo sát chất lượng cuối học kì 1 Lý; toán 10:40:05 AM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
16 Lê đình quang Le dinh quang 120050 KSCL cuối học kì I Môn toán . Câu 36 và câu 38 đề 589 10:40:04 AM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
17 Phan thị lý Phan thi ly 120134 KScl cuối hk 1 Môn toán 10:22:18 AM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
18 hoàng thanh trà hoang thanh tra 120065 kscl cuối học kì 1 10:15:08 AM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
19 Lê thị Yến Le thi Yen 120093 KSCL Cuối HKI Môn Lý - Em chưa có điểm 10:15:05 AM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
20 Hoàng ngọc oanh Hoang ngoc oanh 120108 Khảo sát chất lượng cuối kì I Môn toán 10:09:37 AM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
21 Trần thị nga Tran thi nga 120105 KSCL Cuối học kì 1 Toán 10:09:14 AM | 14-01-2020
Theo dõi ở đây
22 Hoàng ngọc oanh Hoang ngoc oanh 120087 Kscl giữa kì I Môn hóa 11:46:22 AM | 08-11-2019
Theo dõi ở đây
23 Hoàng tú anh Hoang tu anh 120074 Kscl giữa học kì 1 Hoá 10:27:11 AM | 08-11-2019
Theo dõi ở đây
24 Đậu thị hoài dau thi hoai 120113 KSCL giữa kì 1 Toán 10:25:21 AM | 08-11-2019
Theo dõi ở đây
25 Hoàng ngọc oanh Hoang ngoc oanh 120087 Khcl giữa học khì 1 Hóa 10:17:18 AM | 08-11-2019
Theo dõi ở đây
26 Phạm Tuấn Anh Pham Tuan Anh 120007 Khảo sát chất lượng giưã kì I Môn vật lý: phần điểm thi Môn hóa học phần điểm thi 10:00:15 AM | 08-11-2019
Theo dõi ở đây
27 Nguyễn Quyền Anh Nguyen Quyen Anh 100004 KSCL Giữa học kì 1 phúc khảo môn thi Hóa 01:08:44 PM | 06-11-2019
Theo dõi ở đây
28 Hoàng Thị Huế Hoang Thi Hue 110073 Khảo sát chất lượng giưã kì I Tổng điểm sai Môn sinh học 12:04:50 PM | 06-11-2019
Theo dõi ở đây
29 Nguyễn Hà My Nguyen Ha My 110074 KSCL giữa học kì 1 Bài thi môn Hóa 11:49:23 AM | 06-11-2019
Theo dõi ở đây
30 Nguyễn Cảnh Đức Nguyen Canh duc 100019 KSCL giữa học kì 1 Môn Thì Toán Lí Hoá Em chưa hài lòng về điểm thi cả 3 môn của mình. Khi có đáp án em chấm bài em thì thấy cao hơn điểm thi này. Em xin phúc khảo lại cả 3 môn 10:53:09 AM | 06-11-2019
Theo dõi ở đây
31 Nguyễn Tuần Anh Nguyen Tuan Anh 100005 Giữa HKI Hoá Nội dung:chấm còn sai sót 10:48:09 AM | 06-11-2019
Theo dõi ở đây
32 Phan Thị Thanh Bình Phan Thi Thanh Binh 110008 KSCL Đầu năm Môn hóa 11:51:27 PM | 15-09-2019
Theo dõi ở đây
33 Nguyễn Trần Huy Nguyen Tran Huy 110033 KSCL Đầu năm Môn Lý và Hóa cần xem xét lại bài thi 11:33:10 PM | 15-09-2019
Theo dõi ở đây
34 Nguyễn Trần Huy Nguyen Tran Huy 110033 KSCL Đầu năm Môn Toán có thê điêm cao hơn . Nhờ xem lại dùm em 11:28:37 PM | 15-09-2019
Theo dõi ở đây
35 Hoàng ngọc oanh Hoang ngoc oanh 120092 Kscl đầu năm Toán 11:48:54 PM | 01-09-2019
Theo dõi ở đây
36 Hoàng hương giang Hoang huong giang 120013 kSCL đầu năm Lý hóa 11:11:09 PM | 01-09-2019
Theo dõi ở đây
37 Hoàng thanh trà Hoang thanh tra 120060 KSCL đầu năm Toán lý hóa 11:09:47 PM | 01-09-2019
Theo dõi ở đây
38 Hoàng ngọc oanh Hoang ngoc oanh 120092 Kscl đầu năm Toán - hóa 11:09:02 PM | 01-09-2019
Theo dõi ở đây