TRẢ KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO

Trả kết quả và giải trình điểm bài thi của thí sinh

TT Họ và tên Họ và tên không dấu SBD KÌ THI Năm học Nội dung phúc khảo KẾT QUẢ PHÚC KHẢO Bài thi & Giải trình
1 Nguyễn Cảnh Dương Nguyen Canh Duong 110016 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Yêu cầu cập nhật điểm Lý, Hóa. Đã cập nhật.
10:27:18 PM | 02-02-2020

2 Nguyễn Quốc Huy Nguyen Quoc Huy 100025 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Toán Điểm thi không thay đổi.
10:24:18 PM | 02-02-2020

OK_100025.jpg
3 Nguyễn Văn Lý Nguyen Van Ly 100035 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Toán, Lý Điểm thi không thay đổi.
10:23:22 PM | 02-02-2020

VatLy_100035.jpg
Toan_100035.jpg
4 Nguyễn Tuấn Anh Nguyen Tuan Anh 100005 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Vật Lý Điểm thi không thay đổi.
10:21:33 PM | 02-02-2020

OK_100005.jpg
5 Nguyễn Văn Quý Nguyen Van Quy 110051 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Vật Lý Điểm thi không thay đổi.
10:20:04 PM | 02-02-2020

KO_1_TrungSBD_110051.jpg
6 Đinh Tuấn Anh dinh Tuan Anh 110001 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Vật Lý Điểm thi không thay đổi.
10:18:52 PM | 02-02-2020

OK_110001.jpg
7 Nguyễn Hà My Nguyen Ha My 110092 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Toán Điểm thi không thay đổi.
10:17:52 PM | 02-02-2020

OK_110092[Sua].jpg
8 Nguyễn Công Thái Dương Nguyen Cong Thai Duong 110017 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Vật Lý Đã cập nhật điểm.
10:16:44 PM | 02-02-2020

9 Đậu Đình Sáng dau dinh Sang 120053 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Vật Lý Điểm thi không thay đổi.
10:13:56 PM | 02-02-2020

OK_120053.jpg
10 Đặng Đình Nam dang dinh Nam 120104 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Hóa Điểm thi không thay đổi.
10:13:00 PM | 02-02-2020

OK_120104.jpg
11 Hoàng Thanh Trà Hoang Thanh Tra 120065 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Toán, Lý Điểm thi không thay đổi.
10:12:03 PM | 02-02-2020

VatLy_120065.jpg
Toan_120065.jpg
12 Hoàng Hương Giang Hoang Huong Giang 120018 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Toán, Lý Điểm thi không thay đổi.
10:03:58 PM | 02-02-2020

Toan_120018.jpg
Ly_120018.jpg
13 Lê Thị Yến Le Thi Yen 120093 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Môn Lý - Em chưa có điểm Đã cập nhật điểm.
10:00:49 PM | 02-02-2020

14 Hoàng Ngọc Oanh Hoang Ngoc Oanh 120108 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Toán Điểm thi không thay đổi.
09:58:45 PM | 02-02-2020

OK_120108.jpg
15 Trần Thị Nga Tran Thi Nga 120105 KSCL Cuối HK1 2019-2020 Phúc khảo bài thi môn Toán Điểm thi không thay đổi.
09:57:24 PM | 02-02-2020

OK_120105.jpg