Tổng hợp KQ học tập

TỔNG HỢP-XẾP HẠNG VÀ PHÂN LỚP

Năm học:

TT Họ và tên Họ và tên không dấu Lớp Ngày sinh Khối thi ĐIỂM THI CỦA KÌ THI Điểm TB Thứ hạng Phân lớp
Giữa HK1 Cuối HK1 Giữa HK2 Cuối HK2