Tổng hợp KQ học tập

TỔNG HỢP-XẾP HẠNG VÀ PHÂN LỚP

Năm học:

TT Họ và tên Họ và tên không dấu Lớp Ngày sinh Khối thi ĐIỂM THI CỦA KÌ THI Điểm TB Thứ hạng Phân lớp
Giữa HK1 Cuối HK1 Giữa HK2 KSCL Đầu năm