Tổng hợp KQ học tập

TỔNG HỢP-XẾP HẠNG VÀ PHÂN LỚP

Năm học: 2018-2019

TT Họ và tên Họ và tên không dấu Lớp Ngày sinh Khối thi ĐIỂM THI CỦA KÌ THI Điểm TB Thứ hạng Phân lớp
Giữa HK1 Cuối HK1 Giữa HK2 KSCL Đầu năm
1 Nguyễn Văn An Nguyen Van An 12A-ĐTM 02/09/2002 A 18.75 18.75 26 A1
2 Phan Tâm An Phan Tam An 12E-ĐTH 30/11/2002 A 18.43 17.30 18.92 20.25 18.73 27 A1
3 Bùi Ngọc Anh Bui Ngoc Anh 12E-ĐTH 16/05/2002 A 19.13 17.70 19.25 18.65 18.68 29 A1
4 Đinh Công Tuấn Anh dinh Cong Tuan Anh 12A-ĐTH 23/04/2002 A 19.63 20.15 21.50 19.10 20.09 20 A1
5 Hồ Công Anh Ho Cong Anh 12C1-NĐ1 24/08/2002 A 19.45 19.45 23 A1
6 Phạm Tuấn Anh Pham Tuan Anh 12A-ĐTH 13/09/2002 A 21.27 25.15 24.33 23.05 23.45 5 A1
7 Phan Thị Ngọc Ánh Phan Thi Ngoc Ánh 12E-ĐTH 03/04/2002 A 6.00 15.80 20.16 13.10 13.77 47 A2
8 Trần Văn Bắc Tran Van Bac 12G-ĐTH 08/05/2002 A 14.12 18.80 14.67 15.86 41 A2
9 Nguyễn Đăng Cường Nguyen dang Cuong 12G-ĐTH 14/09/2002 A 12.50 5.00 0.00 5.83 56 A2
10 Phan Sỹ Mạnh Cường Phan Sy Manh Cuong 12A-ĐTH 12/07/2002 A 20.59 21.30 21.00 21.85 21.19 11 A1
11 Lưu Quang Đức Luu Quang duc 12A-ĐTH 06/12/2002 A 19.78 21.20 23.58 21.90 21.62 10 A1
12 Hoàng Hương Giang Hoang Huong Giang 12A-ĐTH 06/11/2002 A 20.19 21.50 21.17 21.05 20.98 13 A1
13 Nguyễn Đức Hiếu Nguyen duc Hieu 12E-ĐTH 12/02/2002 A 13.50 13.50 51 A2
14 Phan Văn Hòa Phan Van Hoa 12E-ĐTH 15/01/2002 A 18.10 21.55 20.75 23.20 20.90 14 A1
15 Nguyễn Việt Hoàng Nguyen Viet Hoang 12G-ĐTH 13/07/2002 A 13.33 17.35 15.34 16.65 15.67 42 A2
16 Phạm Đức Hoàng Pham duc Hoang 12E-ĐTH 23/09/2002 A 13.60 13.60 50 A2
17 Phan Viết Hoàng Phan Viet Hoang 12A-ĐTH 11/05/2002 A 19.75 21.85 18.17 21.85 20.41 17 A1
18 Trần Thế Hồ Tran The Ho 12B-ĐTH 19/07/2002 A 14.25 13.50 12.16 13.30 52 A2
19 Nguyễn Anh Hùng Nguyen Anh Hung 12E-ĐTH 26/03/2002 A 14.97 19.85 19.66 20.40 18.72 28 A1
20 Phạm Quang Huy Pham Quang Huy 12E-ĐTH 21/05/2002 A 16.80 6.40 18.08 13.76 48 A2
21 Phan Đình Hữu Phan dinh Huu 12A-ĐTH 02/09/2002 A 18.30 19.15 18.08 15.65 17.80 33 A1
22 Hoàng Văn Kiển Hoang Van Kien 12A-ĐTH 27/03/2002 A 25.53 25.20 22.67 24.20 24.40 3 A1
23 Bùi Việt Khánh Bui Viet Khanh 12C1-NSS 20/09/2002 A 23.32 25.30 24.83 25.30 24.69 2 A1
24 Phạm Quang Khánh Pham Quang Khanh 12H-ĐTH 16/02/2002 A 5.83 56 A2
25 Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 12A-ĐTH 09/04/2002 A 21.35 21.15 21.92 19.90 21.08 12 A1
26 Phan Khánh Linh Phan Khanh Linh 12A-ĐTH 28/10/2002 A 17.03 20.85 19.08 21.35 19.58 22 A1
27 Đặng Thị Lương dang Thi Luong 12E-ĐTH 29/03/2002 A 13.65 13.65 49 A2
28 Nguyễn Chương Mạnh Nguyen Chuong Manh 12G-ĐTH 15/10/2002 A 20.97 15.90 17.58 18.15 32 A2
29 Trần Quốc Mạnh Tran Quoc Manh 12G-ĐTH 12/01/2002 A 15.08 16.85 19.00 16.98 38 A2
30 Phan Thị Mơ Phan Thi Mo 12A-ĐTH 10/08/2002 A 18.88 19.60 20.42 22.05 20.24 19 A1
31 Nguyễn Thị Nga Nguyen Thi Nga 12E-ĐTH 05/11/2002 A 17.88 17.50 19.09 12.25 16.68 40 (A1)
32 Phan Văn Ngọc Phan Van Ngoc 12A-ĐTH 21/01/2002 A 18.33 21.00 21.17 22.15 20.66 16 A1
33 Đặng Đình Nhân dang dinh Nhan 12A-ĐTH 08/04/2002 A 21.67 24.10 19.75 22.45 21.99 8 A1
34 Phan Thị Thùy Nhân Phan Thi Thuy Nhan 12G-ĐTH 20/03/2002 A 10.58 15.10 16.92 15.65 14.56 45 A2
35 Trần Minh Nhật Tran Minh Nhat 12B-ĐTH 05/12/2002 A 16.12 16.70 17.83 16.88 39 A2
36 Chu Văn Phong Chu Van Phong 12G-ĐTH 10/05/2002 A 16.88 13.50 13.67 14.68 43 A2
37 Trần Thị Hà Phương Tran Thi Ha Phuong 12E-ĐTH 20/07/2002 A 13.05 13.75 15.83 13.90 14.13 46 A2
38 Đậu Đình Sáng dau dinh Sang 12A-ĐTH 16/10/2002 A 17.55 12.75 5.25 11.85 54 A2
39 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyen Huu Tuan 12C1-NSS 10/06/2002 A 17.25 17.25 36 (A1)
40 Nguyễn Doãn Anh Thái Nguyen Doan Anh Thai 12C1-NSS 01/07/2002 A 23.17 23.40 25.83 24.50 24.23 4 A1
41 Lê Quốc Thắng Le Quoc Thang 12C1-NSS 06/01/2002 A 21.38 21.75 22.67 23.25 22.26 6 A1
42 Phan Mậu Thiện Phan Mau Thien 12A-ĐTH 03/02/2002 A 20.42 21.85 23.67 22.30 22.06 7 A1
43 Phan Đình Thịnh Phan dinh Thinh 12G-ĐTH 17/09/2002 A 10.30 11.00 10.65 55 A2
44 Trần Hưng Thịnh Tran Hung Thinh 12B-ĐTH 01/05/2002 A 17.25 17.40 17.84 17.50 35 A2
45 Nguyễn Thế Thuật Nguyen The Thuat 12A-ĐTH 11/01/2002 A 17.95 23.90 20.42 12.30 18.64 30 A1
46 Đinh Thị Thúy dinh Thi Thuy 12A-ĐTH 28/06/2002 A 21.33 18.30 21.09 22.30 20.75 15 A1
47 Dương Thị Thương Duong Thi Thuong 12B-ĐTH 15/10/2002 A 17.47 16.70 18.50 15.25 16.98 37 A2
48 Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyen Thi Hoai Thuong 12B-ĐTH 15/10/2002 A 14.60 14.60 44 A2
49 Hoàng Thanh Trà Hoang Thanh Tra 12A-ĐTH 06/11/2002 A 18.60 19.55 22.00 21.15 20.33 18 A1
50 Đặng Huyền Trang dang Huyen Trang 12E-ĐTH 25/02/2002 A 13.10 13.10 53 A2
51 Nguyễn Thị Mai Trang Nguyen Thi Mai Trang 12B-ĐTH 13/10/2002 A 20.60 19.45 19.33 19.05 19.61 21 A1
52 Nguyễn Thị Minh Trang Nguyen Thi Minh Trang 12E-ĐTH 19/01/2002 A 15.67 18.75 21.00 18.35 18.44 31 A1
53 Nguyễn Thành Trung Nguyen Thanh Trung 12E-ĐTH 25/09/2002 A 19.70 17.90 17.08 16.00 17.67 34 A1
54 Lê Thị Vân Le Thi Van 12A-ĐTH 17/08/2002 A 25.92 26.00 24.42 25.90 25.56 1 A1
55 Nguyễn Long Vũ Nguyen Long Vu 12C1-NSS 23/06/2002 A 19.10 19.10 25 A1
56 Nguyễn Thị Yến Nguyen Thi Yen 12G-ĐTH 20/04/2002 A 18.70 18.75 20.84 19.43 24 A1
57 Nguyễn Thị Hải Yến Nguyen Thi Hai Yen 12A-ĐTH 04/09/2002 A 20.92 21.90 20.75 23.00 21.64 9 A1
58 Nguyễn Sỹ Tuấn Anh Nguyen Sy Tuan Anh 12C1-NSS 28/06/2002 A1 20.08 15.3 21.33 18.92 10 A1
59 Lê Thị Bích Le Thi Bich 12A-ĐTH 25/02/2002 A1 22.67 17.0 26.42 23.30 22.36 1 A1
60 Thái Văn Diện Thai Van Dien 12D-ĐTM 15/07/2002 A1 15.00 13.30 14.15 15 A2
61 Đặng Hữu Duy dang Huu Duy 12A-ĐTH 01/10/2002 A1 13.80 16.80 13 A2
62 Ngô Thị Giang Ngo Thi Giang 12A-ĐTH 07/01/2002 A1 21.00 13.8 23.92 22.55 20.32 3 A1
63 Nguyễn Thị Hân Nguyen Thi Han 12A-ĐTH 26/08/2002 A1 20.50 16.4 22.42 18.25 19.41 6 A1
64 Phan Trần Đức Hiếu Phan Tran duc Hieu 12C1-NĐ1 10/02/2002 A1 18.95 18.95 9 A1
65 Phan Trung Hiếu Phan Trung Hieu 12A-ĐTH 02/10/2002 A1 17.00 17.89 11 (A1)
66 Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 12A-ĐTH 15/09/2002 A1 17.75 17.1 24.33 19.75 19.73 5 A1
67 Nguyễn Thị Quỳnh My Nguyen Thi Quynh My 12A-ĐTH 15/10/2002 A1 15.42 13.9 22.08 15.15 16.64 14 (A1)
68 Dương Thục Na Duong Thuc Na 12A-ĐTH 18/08/2002 A1 18.08 15.5 22.67 19.95 19.05 7 A1
69 Dương Nguyễn Như Ngọc Duong Nguyen Nhu Ngoc 12E-ĐTH 06/01/2002 A1 18.33 15.6 21.50 14.00 17.37 12 A2
70 Trần Thị Ngọc Tran Thi Ngoc 12A-ĐTH 24/01/2002 A1 18.92 16.1 23.08 22.25 20.09 4 A1
71 Trần Anh Tuấn Tran Anh Tuan 12A-ĐTH 10/04/2002 A1 19.00 15.4 23.83 17.75 18.99 8 A1
72 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nguyen Thi Cam Van 12E-ĐTH 04/03/2002 A1 13.40 13.40 16 A2
73 Lê Thị Yến Le Thi Yen 12A-ĐTH 14/05/2002 A1 20.00 15.5 25.75 22.80 21.01 2 A1
74 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nguyen Thi Hoang Yen 12E-ĐTH 26/03/2002 A1 11.25 10.6 15.33 13.55 12.68 17 A2
75 Lê Thị Minh An Le Thi Minh An 12B-ĐTH 05/04/2002 B 6.55 6.55 12 A2
76 Hoàng Tú Anh Hoang Tu Anh 12B-ĐTH 30/04/2002 B 11.90 11.90 4 A2
77 Đặng Thị Ân dang Thi Ân 12B-ĐTH 28/08/2002 B 9.70 9.70 9 A2
78 Lê Thùy Dung Le Thuy Dung 12B-ĐTH 25/01/2002 B 12.05 10.70 12.33 4.50 9.89 8 A2
79 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nguyen Thi My Duyen 12E-ĐTH 04/08/2002 B 11.05 9.90 11.00 10.40 10.59 7 A2
80 Đặng Thị Ngọc Hà dang Thi Ngoc Ha 12B-ĐTH 24/05/2002 B 9.25 9.25 10 A2
81 Tôn Thị Lan Ton Thi Lan 12A-ĐTH 02/09/2002 B 13.25 12.10 12.67 14.30 13.08 2 A1
82 Trần Thị Thùy Mai Tran Thi Thuy Mai 12B-ĐTH 10/10/2002 B 10.77 10.60 10.67 12.00 11.01 5 A2
83 Nguyễn Thị Ly Na Nguyen Thi Ly Na 12B-ĐTH 20/10/2002 B 10.65 10.65 6 A2
84 Trần Thị Nga Tran Thi Nga 12B-ĐTH 03/08/2002 B 6.70 6.70 11 A2
85 Ngô Thị Kim Ngân Ngo Thi Kim Ngan 12E-ĐTH 23/07/2002 B 13.75 14.30 14.03 1 A2
86 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyen Thi Bao Ngoc 12B-ĐTH 26/02/2002 B 5.50 5.50 13 A2
87 Hoàng Ngọc Oanh Hoang Ngoc Oanh 12B-ĐTH 30/08/2002 B 12.25 12.15 12.67 13.80 12.72 3 A2
88 Phạm Như Quỳnh Pham Nhu Quynh 12B-ĐTH 06/02/2002 B 4.75 4.75 14 A2
89 Lê Đình Quang Le dinh Quang 12A-DTH 07/06/2002 C1 11.42 15.20 13.67 13.20 13.43 A1
90 Nguyễn Quang Thế Anh Nguyen Quang The Anh 12D-ĐTM 02/05/2002 D 7.60 7.60 26 A2
91 Vũ Thị Ngọc Bích Vu Thi Ngoc Bich 12D-ĐTM 26/06/2002 D 13.35 13.35 14 A2
92 Nguyễn Diệp Chi Nguyen Diep Chi 12D-ĐTM 06/08/2002 D 8.00 8.00 24 A2
93 Nguyễn Thị Linh Chi Nguyen Thi Linh Chi 12D-ĐTM 02/06/2002 D 6.60 6.60 32 A2
94 Nguyễn Văn Danh Nguyen Van Danh 12D-ĐTM 21/02/2002 D 6.80 6.80 29 A2
95 Trần Thị Phương Dung Tran Thi Phuong Dung 12D-ĐTH 01/02/2002 D 17.50 11.80 18.75 13.20 15.31 9 A2
96 Lê Thị Hà Le Thi Ha 12D-ĐTH 08/08/2002 D 18.30 18.30 4 A1
97 Lê Thị Thanh Hằng Le Thi Thanh Hang 12D-ĐTH 06/07/2002 D 12.00 0.00 0.00 14.85 6.71 31 A2
98 Trần Thị Hằng Tran Thi Hang 12D-ĐTH 12/04/2002 D 16.10 16.10 7 A2
99 Trần Trung Hiếu Tran Trung Hieu 12D-ĐTH 09/02/2002 D 13.25 14.40 6.00 11.22 16 A2
100 Đậu Thị Hoài dau Thi Hoai 12D-ĐTM 23/01/2002 D 16.90 16.90 5 A1
101 Bùi Duy Hoàn Bui Duy Hoan 12D-ĐTM 15/05/2002 D 7.40 7.40 28 A2
102 Nguyễn Văn Hoàng Nguyen Van Hoang 12D-ĐTM 02/07/2002 D 5.80 5.80 34 A2
103 Nguyễn Văn Hoàng Nguyen Van Hoang 12D-ĐTM 15/08/2002 D 5.20 5.20 35 A2
104 Lê Thùy Linh Le Thuy Linh 12D-ĐTH 08/03/2002 D 20.00 14.80 23.25 20.30 19.59 2 A1
105 Nguyễn Thùy Linh Nguyen Thuy Linh 12D-ĐTM 16/02/2002 D 11.50 11.60 18.25 14.85 14.05 12 A2
106 Trần Thị Linh Tran Thi Linh 12C-ĐTH 30/04/2002 D 15.75 0.00 4.50 6.75 30 A2
107 Võ Thị Thảo Linh Vo Thi Thao Linh 12D-ĐTH 20/08/2002 D 21.75 15.20 23.25 21.15 20.34 1 A1
108 Phan Thị Ly Phan Thi Ly 12D-ĐTH 12/04/2002 D 19.75 12.00 0.00 10.58 19 A2
109 Phan Thị Lý Phan Thi Ly 12D-ĐTH 20/07/2002 D 7.60 7.60 26 A2
110 Phạm Thị Mai Pham Thi Mai 12D-ĐTH 28/09/2002 D 18.50 12.80 19.75 15.00 16.51 6 A2
111 Lê Thị Nhung Le Thi Nhung 12D 19/04/2002 D 14.50 8.60 11.55 15 A2
112 Nguyễn Hồng Oanh Nguyen Hong Oanh 12D-ĐTM 20/09/2002 D 10.75 11.40 5.25 16.40 10.95 17 A2
113 Trần Thị Oanh Tran Thi Oanh 12D-ĐTM 06/05/2002 D 6.40 6.40 33 A2
114 Nguyễn Thị Phương Nguyen Thi Phuong 12D-ĐTM 12/03/2002 D 9.20 9.20 20 A2
115 Ông Thị Khánh Quy Ông Thi Khanh Quy 12D-ĐTH 10/09/2002 D 16.00 16.00 8 A2
116 Trần Thị Tâm Tran Thi Tam 12D-ĐTH 20/01/2002 D 15.25 12.00 16.50 15.80 14.89 11 A2
117 Trần Minh Tuấn Tran Minh Tuan 12D-ĐTM 09/07/2002 D 8.75 8.75 22 A2
118 Nguyễn Thị Thắm Nguyen Thi Tham 12D-ĐTM 15/04/2002 D 8.80 8.80 21 A2
119 Võ Thị Thanh Thúy Vo Thi Thanh Thuy 12D-ĐTH 26/04/2002 D 20.75 13.00 22.00 20.90 19.16 3 A1
120 Nguyễn Thu Thủy Nguyen Thu Thuy 12D-ĐTH 18/08/2002 D 18.50 6.20 19.75 16.15 15.15 10 A2
121 Dương Thị Hồng Thương Duong Thi Hong Thuong 12D-ĐTH 16/03/2002 D 15.25 12.20 5.00 10.82 18 A2
122 Nguyễn Thùy Trang Nguyen Thuy Trang 12D-ĐTH 10/09/2002 D 18.25 5.20 20.25 11.40 13.78 13 A2
123 Trần Thị Kiều Trang Tran Thi Kieu Trang 12D-ĐTM 20/02/2002 D 8.60 8.60 23 A2
124 Nguyễn Thị Xuân Nguyen Thi Xuan 12D-ĐTM 29/10/2002 D 7.80 7.80 25 A2
125 Trần Thái Hưng Phú Tran Thai Hung Phu 12A-ĐTH 16/08/2002 V 12.50 12.70 12.42 9.05 12.54 A1
126 Ngô Mạnh Tường Ngo Manh Tuong 12A-ĐTH 13/10/2002 V 10.25 11.50 9.83 6.55 10.53 A2
127 Đinh Tuấn Anh dinh Tuan Anh 11E-ĐTH 01/10/2003 A 17.58 19.10 0.00 17.10 13.45 70 A1
128 Hà Thị Mai Anh Ha Thi Mai Anh 11A-ĐTM 18/09/2003 A 20.75 20.75 31 A2
129 Lê Thị Hồng Anh Le Thi Hong Anh 11E-ĐTM 20/10/2003 A 11.95 12.45 18.92 10.45 13.44 71 A2
130 Nguyễn Thị Vân Anh Nguyen Thi Van Anh 11E-ĐTH 03/03/2003 A 15.53 16.25 21.08 15.80 17.16 50 A1
131 Phạm Trung Anh Pham Trung Anh 11A-ĐTH 09/08/2003 A 21.38 23.85 22.08 24.15 22.87 19 A2
132 Trần Quỳnh Anh Tran Quynh Anh 11E-ĐTH 07/11/2003 A 19.15 16.77 54 A1
133 Nguyễn Viết Bách Nguyen Viet Bach 11A-ĐTH 08/07/2003 A 27.50 27.80 26.42 26.35 27.02 3 A1
134 Nguyễn Đình Bảo Nguyen dinh Bao 11A-ĐTM 12/10/2003 A 23.40 23.40 17 A1
135 Phan Thị Thanh Bình Phan Thi Thanh Binh 11A-ĐTH 10/10/2003 A 24.20 23.80 22.75 24.60 23.84 13 A1
136 Trần Văn Cường Tran Van Cuong 11E-ĐTH 02/04/2003 A 20.52 19.05 22.00 20.65 20.55 32 A1
137 Võ Thị Bảo Chi Vo Thi Bao Chi 11A-ĐTM 31/01/2003 A 12.65 15.75 22.20 16.87 52 A1
138 Hoàng Văn Chiến Hoang Van Chien 11E-ĐTH 09/10/2003 A 19.72 16.80 16.91 19.30 18.18 43 A2
139 Hồ Thị Phương Chinh Ho Thi Phuong Chinh 11A-ĐTH 19/05/2003 A 17.58 9.40 19.75 20.60 16.83 53 A1
140 Trần Thúy Diệu Tran Thuy Dieu 11E-ĐTH 28/10/2003 A 13.83 11.75 17.33 14.65 14.39 67 (A1)
141 Nguyễn Thị Lê Dung Nguyen Thi Le Dung 11A-ĐTH 05/09/2003 A 25.83 25.25 25.00 24.20 25.07 8 A1
142 Bùi Tuấn Dũng Bui Tuan Dung 11A-ĐTM 24/01/2003 A 15.70 15.70 60 A1
143 Nguyễn Công Thái Dương Nguyen Cong Thai Duong 11A-ĐTH 18/06/2003 A 22.85 22.85 20 A2
144 Nguyễn Khánh Đăng Nguyen Khanh dang 11E-ĐTH 26/04/2003 A 22.50 18.35 22.00 18.50 20.34 33 A1
145 Hoàng Doãn Đức Hoang Doan duc 11E-ĐTH 10/09/2003 A 16.97 17.25 17.50 16.65 17.09 51 A2
146 Trần Đình Đức Tran dinh duc 11E-ĐTH 27/09/2003 A 13.75 14.90 16.50 13.25 14.60 66 (A1)
147 Nguyễn Thị Hà Nguyen Thi Ha 11G-ĐTH 23/05/2003 A 13.63 14.80 13.67 12.15 13.56 69 A1
148 Phạm Thị Thu Hằng Pham Thi Thu Hang 11A-ĐTM 16/11/2003 A 24.10 24.10 11 A1
149 Lê Hoàng Ngọc Hiệp Le Hoang Ngoc Hiep 11E-ĐTH 13/11/2003 A 18.03 17.45 20.33 15.65 17.87 45 (A1)
150 Hoàng Văn Hoài Hoang Van Hoai 11A-ĐTM 10/10/2003 A 16.30 16.30 57 A1
151 Nguyễn Chiến Hoàng Nguyen Chien Hoang 11A-ĐTH 01/04/2003 A 20.62 20.45 19.33 18.90 19.82 37 A1
152 Nguyễn Duy Hoàng Nguyen Duy Hoang 11A-ĐTM 10/10/2003 A 20.50 22.58 21.00 21.36 30 A1
153 Nguyễn Phi Hoàng Nguyen Phi Hoang 11A-ĐTM 30/10/2003 A 15.02 16.60 13.50 16.00 15.28 63 A1
154 Nguyễn Hữu Học Nguyen Huu Hoc 11C1-NSS 13/09/2003 A 24.28 23.85 25.17 26.85 25.04 9 A2
155 Trần Minh Hồng Tran Minh Hong 11A-ĐTH 08/09/2003 A 17.25 22.00 20.75 20.30 20.07 34 (A1)
156 Lương Đức Hùng Luong duc Hung 11A-ĐTH 30/09/2003 A 22.55 23.70 25.17 23.10 23.63 14 (A1)
157 Nguyễn Hữu Hùng Nguyen Huu Hung 11A-ĐTH 18/04/2003 A 23.45 23.45 16 A2
158 Võ Mạnh Hùng Vo Manh Hung 11E-ĐTH 21/10/2003 A 9.42 18.25 16.00 12.15 13.96 68 A1
159 Đào Lê Quang Huy dao Le Quang Huy 11A-ĐTM 07/04/2003 A 17.45 17.45 49 A2
160 Nguyễn Trần Huy Nguyen Tran Huy 11A-ĐTM 15/05/2003 A 14.80 14.80 65 A2
161 Phan Thị Thanh Huyền Phan Thi Thanh Huyen 11E - ĐTH 01/11/2003 A 19.58 20.90 20.84 15.80 19.28 40 A1
162 Hoàng Bá Khánh Hoang Ba Khanh 11A-ĐTH 02/02/2003 A 20.25 23.00 22.83 24.05 22.53 22 A1
163 Phan Sỹ Khoa Phan Sy Khoa 11E-ĐTH 15/10/2003 A 16.08 17.20 20.50 18.95 18.18 42 A2
164 Nguyễn Thị Lan Nguyen Thi Lan 11E-ĐTH 09/01/2003 A 16.75 16.75 55 A2
165 Hà Hải Linh Ha Hai Linh 11A-ĐTH 31/12/2003 A 23.67 21.65 23.00 19.60 21.98 26 A1
166 Nguyễn Khánh Linh Nguyen Khanh Linh 11A-ĐTH 11/10/2003 A 21.63 22.15 21.00 22.65 21.86 28 A1
167 Phan Thị Thùy Linh Phan Thi Thuy Linh 11E-ĐTH 23/09/2003 A 11.75 11.75 74 A1
168 Nguyễn Đình Luân Nguyen dinh Luan 11E-ĐTH 06/05/2003 A 10.65 10.65 75 A1
169 Nguyễn Đình Lương Nguyen dinh Luong 11A-ĐTH 04/08/2003 A 24.97 25.65 24.91 25.80 25.33 6 A2
170 Nguyễn Thị Lê Na Nguyen Thi Le Na 11A-ĐTM 03/05/2003 A 23.15 23.15 18 (A1)
171 Trần Hoài Ngân Tran Hoai Ngan 11A-ĐTH 05/09/2003 A 24.87 22.20 24.00 23.40 23.62 15 A1
172 Trần Thị Ngần Tran Thi Ngan 11A-ĐTM 07/02/2003 A 19.25 19.25 41 A1
173 Lê Nguyễn Hiền Nhi Le Nguyen Hien Nhi 11A-ĐTM 06/02/2003 A 15.95 15.95 59 A1
174 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nguyen Thi Ngoc Oanh 11A-ĐTH 12/12/2003 A 22.80 26.40 26.67 26.45 25.58 4 A1
175 Nguyễn Thị Hoài Phương Nguyen Thi Hoai Phuong 11B-ĐTM 31/08/2003 A 12.37 15.30 10.59 9.10 11.84 73 A1
176 Nguyễn Thị Thu Phương Nguyen Thi Thu Phuong 11E-ĐTH 26/10/2003 A 20.37 19.70 21.58 18.45 20.02 35 A2
177 Trần Thị Minh Phương Tran Thi Minh Phuong 11A-ĐTH 17/09/2003 A 22.83 24.35 23.42 25.20 23.95 12 A1
178 Nguyễn Văn Quý Nguyen Van Quy 11A-ĐTM 16/09/2003 A 21.95 21.95 27 (A2)
179 Hoàng Thị Quỳnh Hoang Thi Quynh 11E-ĐTH 07/10/2003 A 21.30 20.70 22.67 21.15 21.45 29 A1
180 Nguyễn Như Quỳnh Nguyen Nhu Quynh 11A-ĐTH 12/10/2003 A 26.45 27.10 28.17 26.60 27.08 2 A2
181 Trần Công Sơn Tran Cong Son 11E-ĐTH 11/02/2003 A 16.50 16.80 15.59 13.75 15.66 61 A1
182 Nguyễn Thị Tâm Nguyen Thi Tam 11A-ĐTH 21/11/2003 A 23.78 23.90 25.50 25.60 24.70 10 A1
183 Nguyễn Thị Tịnh Tâm Nguyen Thi Tinh Tam 11A-ĐTM 18/01/2003 A 21.63 18.10 20.33 18.85 19.73 38 A1
184 Nguyễn Thị Tú Nguyen Thi Tu 11E-ĐTH 15/09/2003 A 15.38 20.50 19.41 17.40 18.17 44 A1
185 Nguyễn Thế Tuệ Nguyen The Tue 11E-ĐTH 16/06/2003 A 20.03 18.70 13.84 0.00 13.14 72 A1
186 Đặng Bá Thiên Tuyến dang Ba Thien Tuyen 11A-ĐTH 02/01/2003 A 28.28 24.50 24.66 24.30 25.43 5 A2
187 Phạm Đức Thạch Pham duc Thach 11E-ĐTH 15/09/2003 A 15.50 14.25 15.00 14.85 14.90 64 A1
188 Nguyễn Hữu Thái Nguyen Huu Thai 11A-ĐTH 13/07/2003 A 21.70 21.83 23.65 22.39 23 A2
189 Bùi Công Thanh Bui Cong Thanh 11A-ĐTM 09/05/2003 A 20.18 18.05 21.75 18.45 19.61 39 (A1)
190 Phan Thúy Thanh Phan Thuy Thanh 11A-ĐTH 05/04/2003 A 24.58 21.30 22.17 22.10 22.54 21 A2
191 Lê Trung Thành Le Trung Thanh 11A-ĐTH 14/03/2003 A 28.37 25.70 26.83 27.75 27.16 1 A1
192 Trần Hải Thành Tran Hai Thanh 11A-ĐTH 20/10/2003 A 20.88 20.90 23.58 22.90 22.06 25 A2
193 Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyen Thi Phuong Thao 11E-ĐTH 17/08/2203 A 16.75 16.75 55 A1
194 Phan Thị Thúy Phan Thi Thuy 11E-ĐTH 15/06/2003 A 17.55 18.15 22.83 21.15 19.92 36 A2
195 Hoàng Thị Hoài Thương Hoang Thi Hoai Thuong 11G-ĐTH 16/10/2003 A 17.37 19.00 15.83 12.20 16.10 58 A2
196 Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyen Thi Thuy Trang 11A-ĐTH 13/08/2003 A 14.58 19.95 18.00 17.45 17.50 47 A2
197 Phạm Thị Thùy Trang Pham Thi Thuy Trang 11E-ĐTH 02/09/2003 A 18.20 19.25 16.17 17.80 17.86 46 A2
198 Trần Thị Quỳnh Trang Tran Thi Quynh Trang 11A-ĐTM 08/04/2003 A 22.53 21.80 22.17 21.80 22.07 24 A2
199 Phan Thị Trinh Phan Thi Trinh 11E-ĐTH 01/01/2003 A 15.92 21.05 16.08 16.90 17.49 48 A2
200 Nguyễn Hữu Trung Nguyen Huu Trung 11A-ĐTH 17/11/2003 A 26.55 24.15 24.41 26.10 25.30 7 A2
201 Ngô Tiểu Yến Ngo Tieu Yen 11E-ĐTH 09/12/2003 A 14.50 15.47 62 A2
202 Nguyễn Văn Thành Công Nguyen Van Thanh Cong 11A-ĐTH 02/09/2003 A1 18.25 20.9 17.50 23.65 20.09 7 A1
203 Phạm Thị Thùy Dung Pham Thi Thuy Dung 11A-ĐTH 22/10/2003 A1 28.33 28.3 24.75 28.10 27.37 1 A1
204 Lê Tiến Dũng Le Tien Dung 11A-ĐTH 22/02/2003 A1 24.55 25.53 2 A1
205 Đặng Nguyệt Hằng dang Nguyet Hang 11A-ĐTH 22/08/2003 A1 17.92 20.0 20.92 21.35 20.05 8 A1
206 Phan Khánh Ly Phan Khanh Ly 11A-ĐTH 29/09/2003 A1 21.05 18.73 9 A1
207 Lê Thị Thanh Minh Le Thi Thanh Minh 11G-ĐTH 29/09/2003 A1 13.83 12.9 12.25 11.55 12.63 13 A2
208 Bùi Thị Lê Na Bui Thi Le Na 11A7-NĐ1 19/11/2003 A1 17.50 17.50 10 A2
209 Phan Như Quỳnh Phan Nhu Quynh 11C1-NSS 05/09/2003 A1 23.33 21.4 18.92 23.20 21.71 6 A1
210 Trần Văn Sáng Tran Van Sang 11A-ĐTH 05/02/2003 A1 12.6 15.50 18.95 15.68 12 A1
211 Nguyễn Văn Quý Sơn Nguyen Van Quy Son 11A-NĐ1 06/06/2003 A1 15.70 15.70 11 A1
212 Hoàng Thị Hà Trang Hoang Thi Ha Trang 11A-ĐTH 02/03/2003 A1 24.35 23.25 3 A1
213 Lê Thị Trang Le Thi Trang 11A-ĐTH 28/03/2003 A1 24.80 21.97 5 A1
214 Nguyễn Thị Tú Uyên Nguyen Thi Tu Uyen 11A-ĐTH 18/11/2003 A1 23.58 25.5 22.25 19.55 22.72 4 A1
215 Trương Nguyễn Bảo Chi Truong Nguyen Bao Chi 11E-ĐTH 07/09/2003 B 15.00 11.00 11.75 12.50 12.56 4 A2
216 Hoàng Thị Huế Hoang Thi Hue 11B-ĐTH 11/04/2003 B 12.20 11.20 8.58 13.10 11.27 10 A2
217 Nguyễn Hà My Nguyen Ha My 11B-ĐTH 17/08/2003 B 9.30 8.80 7.83 7.25 8.29 12 A2
218 Nguyễn Thị Nhàn Nguyen Thi Nhan 11A-ĐTH 02/07/2003 B 16.50 13.55 13.50 16.75 15.07 2 A1
219 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nguyen Thi Tuyet Nhi 11B-ĐTH 24/08/2003 B 15.00 13.40 13.58 16.45 14.61 3 A2
220 Phạm Đức Bảo Phước Pham duc Bao Phuoc 11B-ĐTH 26/07/2003 B 10.50 9.25 9.75 10.90 10.10 11 A2
221 Nguyễn Thị Quỳnh Nguyen Thi Quynh 11A-ĐTH 19/01/2003 B 18.00 15.65 16.67 17.30 16.91 1 A1
222 Nguyễn Tiến Sơn Nguyen Tien Son 11E-ĐTH 14/04/2003 B 11.95 12.10 11.00 10.95 11.50 7 A2
223 Nguyễn Văn Tuấn Nguyen Van Tuan 11B-ĐTH 25/05/2003 B 12.55 11.80 10.08 13.20 11.91 5 A2
224 Phan Thành Vinh Phan Thanh Vinh 11B- ĐTH 09/07/2003 B 9.50 13.20 10.33 12.95 11.50 8 (A1)
225 Trần Thị Vinh Tran Thi Vinh 11A-ĐTH 28/01/2003 B 10.95 14.10 9.67 11.20 11.48 9 (A1)
226 Phạm Hải Yến Pham Hai Yen 11A-ĐTH 19/11/2003 B 11.55 14.00 9.17 11.60 11.58 6 A2
227 Ngô Phan Vân Anh Ngo Phan Van Anh 11D-ĐTH 04/09/2003 D 6.00 6.00 14 A1
228 Lê Lệ Chi Le Le Chi 11D-ĐTH 07/07/2003 D 19.65 19.65 5 A2
229 Phạm Thị Phương Chi Pham Thi Phuong Chi 11D-ĐTH 16/06/2003 D 16.75 10.70 12.50 14.55 13.62 9 A2
230 Phan Thị Ngọc Diệp Phan Thi Ngoc Diep 11A-ĐTH 29/10/2003 D 23.30 19.97 3 A2
231 Hoàng Thị Thúy Hằng Hoang Thi Thuy Hang 11C- ĐTH 24/11/2003 D 8.00 8.00 12 A2
232 Phan Thị Huyền Phan Thi Huyen 11D-ĐTH 30/01/2003 D 17.50 18.50 16.50 16.45 17.24 8 A2
233 Lê Thị Thùy Linh Le Thi Thuy Linh 11D-ĐTH 17/10/2003 D 18.50 17.25 15.50 17.75 17.25 7 A2
234 Phạm Văn Quyến Pham Van Quyen 11D-ĐTH 23/12/2003 D 13.15 13.15 11 A2
235 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyen Thi Nhu Quynh 11D-ĐTH 17/05/2003 D 19.00 16.95 17.00 17.45 17.60 6 A2
236 Phan Thị Như Quỳnh Phan Thi Nhu Quynh 11D-ĐTH 10/11/2003 D 6.75 6.75 13 A2
237 Trần Thị Quỳnh Tran Thi Quynh 11D-ĐTH 25/10/2003 D 19.95 19.95 4 A2
238 Phan Thị Hà Thương Phan Thi Ha Thuong 11-ĐTH 07/10/2003 D 20.00 16.75 16.75 0.00 13.38 10 A2
239 Hoàng Thị Quỳnh Trang Hoang Thi Quynh Trang 11A-ĐTH 24/06/2003 D 21.50 23.95 22.57 2 A1
240 Phan Trần Huyền Trang Phan Tran Huyen Trang 11A-ĐTH 02/03/2003 D 24.50 25.95 21.50 24.35 24.08 1 A1
241 Nguyễn Thị Linh Nguyen Thi Linh 11E-ĐTH 06/07/2003 D7 20.85 16.45 12.83 17.65 16.71 A2