Tổng hợp KQ học tập

TỔNG HỢP-XẾP HẠNG VÀ PHÂN LỚP

Năm học: 2018-2019

TT Họ và tên Họ và tên không dấu Lớp Ngày sinh Khối thi ĐIỂM THI CỦA KÌ THI Điểm TB Thứ hạng Phân lớp
Giữa HK1 Cuối HK1 Giữa HK2 KSCL Đầu năm
1 Nguyễn Hữu Thái Nguyen Huu Thai 11A-ĐTH 13/07/2003 A 21.70 21.83 23.65 22.39 23 A1
2 Nguyễn Thị Lê Na Nguyen Thi Le Na 11A-ĐTM 03/05/2003 A 23.15 23.15 18 A1
3 Nguyễn Đình Lương Nguyen dinh Luong 11A-ĐTH 04/08/2003 A 24.97 25.65 24.91 25.80 25.33 6 A1
4 Nguyễn Đình Luân Nguyen dinh Luan 11E-ĐTH 06/05/2003 A 10.65 10.65 75 A2
5 Phan Thị Thùy Linh Phan Thi Thuy Linh 11E-ĐTH 23/09/2003 A 11.75 11.75 74 A2
6 Nguyễn Khánh Linh Nguyen Khanh Linh 11A-ĐTH 11/10/2003 A 21.63 22.15 21.00 22.65 21.86 28 A1
7 Hà Hải Linh Ha Hai Linh 11A-ĐTH 31/12/2003 A 23.67 21.65 23.00 19.60 21.98 26 A1
8 Nguyễn Thị Lan Nguyen Thi Lan 11E-ĐTH 09/01/2003 A 16.75 16.75 55 A2
9 Phan Sỹ Khoa Phan Sy Khoa 11E-ĐTH 15/10/2003 A 16.08 17.20 20.50 18.95 18.18 42 A2
10 Hoàng Bá Khánh Hoang Ba Khanh 11A-ĐTH 02/02/2003 A 20.25 23.00 22.83 24.05 22.53 22 A1
11 Phan Thị Thanh Huyền Phan Thi Thanh Huyen 11E - ĐTH 01/11/2003 A 19.58 20.90 20.84 15.80 19.28 40 A2
12 Nguyễn Trần Huy Nguyen Tran Huy 11A-ĐTM 15/05/2003 A 14.80 14.80 65 (A1)
13 Đào Lê Quang Huy dao Le Quang Huy 11A-ĐTM 07/04/2003 A 17.45 17.45 49 (A1)
14 Trần Hoài Ngân Tran Hoai Ngan 11A-ĐTH 05/09/2003 A 24.87 22.20 24.00 23.40 23.62 15 A1
15 Trần Thị Ngần Tran Thi Ngan 11A-ĐTM 07/02/2003 A 19.25 19.25 41 A1
16 Lê Nguyễn Hiền Nhi Le Nguyen Hien Nhi 11A-ĐTM 06/02/2003 A 15.95 15.95 59 (A1)
17 Phạm Đức Thạch Pham duc Thach 11E-ĐTH 15/09/2003 A 15.50 14.25 15.00 14.85 14.90 64 A2
18 Đặng Bá Thiên Tuyến dang Ba Thien Tuyen 11A-ĐTH 02/01/2003 A 28.28 24.50 24.66 24.30 25.43 5 A1
19 Nguyễn Thị Tú Nguyen Thi Tu 11E-ĐTH 15/09/2003 A 15.38 20.50 19.41 17.40 18.17 44 (A2)
20 Nguyễn Thị Tịnh Tâm Nguyen Thi Tinh Tam 11A-ĐTM 18/01/2003 A 21.63 18.10 20.33 18.85 19.73 38 A1
21 Nguyễn Thị Tâm Nguyen Thi Tam 11A-ĐTH 21/11/2003 A 23.78 23.90 25.50 25.60 24.70 10 A1
22 Trần Công Sơn Tran Cong Son 11E-ĐTH 11/02/2003 A 16.50 16.80 15.59 13.75 15.66 61 A2
23 Nguyễn Như Quỳnh Nguyen Nhu Quynh 11A-ĐTH 12/10/2003 A 26.45 27.10 28.17 26.60 27.08 2 A1
24 Hoàng Thị Quỳnh Hoang Thi Quynh 11E-ĐTH 07/10/2003 A 21.30 20.70 22.67 21.15 21.45 29 A1
25 Nguyễn Văn Quý Nguyen Van Quy 11A-ĐTM 16/09/2003 A 21.95 21.95 27 A1
26 Trần Thị Minh Phương Tran Thi Minh Phuong 11A-ĐTH 17/09/2003 A 22.83 24.35 23.42 25.20 23.95 12 A1
27 Nguyễn Thị Thu Phương Nguyen Thi Thu Phuong 11E-ĐTH 26/10/2003 A 20.37 19.70 21.58 18.45 20.02 35 A1
28 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Nguyen Thi Ngoc Oanh 11A-ĐTH 12/12/2003 A 22.80 26.40 26.67 26.45 25.58 4 A1
29 Võ Mạnh Hùng Vo Manh Hung 11E-ĐTH 21/10/2003 A 9.42 18.25 16.00 12.15 13.96 68 A2
30 Nguyễn Hữu Hùng Nguyen Huu Hung 11A-ĐTH 18/04/2003 A 23.45 23.45 16 A1
31 Nguyễn Thị Lê Dung Nguyen Thi Le Dung 11A-ĐTH 05/09/2003 A 25.83 25.25 25.00 24.20 25.07 8 A1
32 Trần Thúy Diệu Tran Thuy Dieu 11E-ĐTH 28/10/2003 A 13.83 11.75 17.33 14.65 14.39 67 A2
33 Hồ Thị Phương Chinh Ho Thi Phuong Chinh 11A-ĐTH 19/05/2003 A 17.58 9.40 19.75 20.60 16.83 53 A1
34 Võ Thị Bảo Chi Vo Thi Bao Chi 11A-ĐTM 31/01/2003 A 12.65 15.75 22.20 16.87 52 A1
35 Trần Văn Cường Tran Van Cuong 11E-ĐTH 02/04/2003 A 20.52 19.05 22.00 20.65 20.55 32 A1
36 Phan Thị Thanh Bình Phan Thi Thanh Binh 11A-ĐTH 10/10/2003 A 24.20 23.80 22.75 24.60 23.84 13 A1
37 Nguyễn Đình Bảo Nguyen dinh Bao 11A-ĐTM 12/10/2003 A 23.40 23.40 17 A1
38 Nguyễn Viết Bách Nguyen Viet Bach 11A-ĐTH 08/07/2003 A 27.50 27.80 26.42 26.35 27.02 3 A1
39 Trần Quỳnh Anh Tran Quynh Anh 11E-ĐTH 07/11/2003 A 19.15 16.77 54 A2
40 Phạm Trung Anh Pham Trung Anh 11A-ĐTH 09/08/2003 A 21.38 23.85 22.08 24.15 22.87 19 A1
41 Nguyễn Thị Vân Anh Nguyen Thi Van Anh 11E-ĐTH 03/03/2003 A 15.53 16.25 21.08 15.80 17.16 50 A2
42 Lê Thị Hồng Anh Le Thi Hong Anh 11E-ĐTM 20/10/2003 A 11.95 12.45 18.92 10.45 13.44 71 A2
43 Bùi Tuấn Dũng Bui Tuan Dung 11A-ĐTM 24/01/2003 A 15.70 15.70 60 (A1)
44 Nguyễn Công Thái Dương Nguyen Cong Thai Duong 11A-ĐTH 18/06/2003 A 22.85 22.85 20 A1
45 Nguyễn Khánh Đăng Nguyen Khanh dang 11E-ĐTH 26/04/2003 A 22.50 18.35 22.00 18.50 20.34 33 A1
46 Lương Đức Hùng Luong duc Hung 11A-ĐTH 30/09/2003 A 22.55 23.70 25.17 23.10 23.63 14 A1
47 Trần Minh Hồng Tran Minh Hong 11A-ĐTH 08/09/2003 A 17.25 22.00 20.75 20.30 20.07 34 A1
48 Nguyễn Phi Hoàng Nguyen Phi Hoang 11A-ĐTM 30/10/2003 A 15.02 16.60 13.50 16.00 15.28 63 (A1)
49 Nguyễn Hữu Học Nguyen Huu Hoc 11C1-NSS 13/09/2003 A 24.28 23.85 25.17 26.85 25.04 9 A1
50 Nguyễn Duy Hoàng Nguyen Duy Hoang 11A-ĐTM 10/10/2003 A 20.50 22.58 21.00 21.36 30 A1
51 Nguyễn Chiến Hoàng Nguyen Chien Hoang 11A-ĐTH 01/04/2003 A 20.62 20.45 19.33 18.90 19.82 37 A1
52 Hoàng Văn Hoài Hoang Van Hoai 11A-ĐTM 10/10/2003 A 16.30 16.30 57 (A1)
53 Lê Hoàng Ngọc Hiệp Le Hoang Ngoc Hiep 11E-ĐTH 13/11/2003 A 18.03 17.45 20.33 15.65 17.87 45 A2
54 Phạm Thị Thu Hằng Pham Thi Thu Hang 11A-ĐTM 16/11/2003 A 24.10 24.10 11 A1
55 Nguyễn Thị Hà Nguyen Thi Ha 11G-ĐTH 23/05/2003 A 13.63 14.80 13.67 12.15 13.56 69 A2
56 Trần Đình Đức Tran dinh duc 11E-ĐTH 27/09/2003 A 13.75 14.90 16.50 13.25 14.60 66 A2
57 Hoàng Doãn Đức Hoang Doan duc 11E-ĐTH 10/09/2003 A 16.97 17.25 17.50 16.65 17.09 51 A2
58 Hà Thị Mai Anh Ha Thi Mai Anh 11A-ĐTM 18/09/2003 A 20.75 20.75 31 A1
59 Nguyễn Thị Linh Nguyen Thi Linh 11E-ĐTH 06/07/2003 D7 20.85 16.45 12.83 17.65 16.71 A2
60 Phạm Hải Yến Pham Hai Yen 11A-ĐTH 19/11/2003 B 11.55 14.00 9.17 11.60 11.58 6 (A1)
61 Trần Thị Vinh Tran Thi Vinh 11A-ĐTH 28/01/2003 B 10.95 14.10 9.67 11.20 11.48 9 (A1)
62 Nguyễn Văn Tuấn Nguyen Van Tuan 11B-ĐTH 25/05/2003 B 12.55 11.80 10.08 13.20 11.91 5 A2
63 Nguyễn Tiến Sơn Nguyen Tien Son 11E-ĐTH 14/04/2003 B 11.95 12.10 11.00 10.95 11.50 7 A2
64 Nguyễn Thị Quỳnh Nguyen Thi Quynh 11A-ĐTH 19/01/2003 B 18.00 15.65 16.67 17.30 16.91 1 A1
65 Phạm Đức Bảo Phước Pham duc Bao Phuoc 11B-ĐTH 26/07/2003 B 10.50 9.25 9.75 10.90 10.10 11 A2
66 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Nguyen Thi Tuyet Nhi 11B-ĐTH 24/08/2003 B 15.00 13.40 13.58 16.45 14.61 3 A2
67 Nguyễn Thị Nhàn Nguyen Thi Nhan 11A-ĐTH 02/07/2003 B 16.50 13.55 13.50 16.75 15.07 2 A1
68 Nguyễn Hà My Nguyen Ha My 11B-ĐTH 17/08/2003 B 9.30 8.80 7.83 7.25 8.29 12 A2
69 Hoàng Thị Huế Hoang Thi Hue 11B-ĐTH 11/04/2003 B 12.20 11.20 8.58 13.10 11.27 10 A2
70 Trương Nguyễn Bảo Chi Truong Nguyen Bao Chi 11E-ĐTH 07/09/2003 B 15.00 11.00 11.75 12.50 12.56 4 A2
71 Trần Văn Sáng Tran Van Sang 11A-ĐTH 05/02/2003 A1 12.6 15.50 18.95 15.68 12 A1
72 Phan Thành Vinh Phan Thanh Vinh 11B- ĐTH 09/07/2003 B 9.50 13.20 10.33 12.95 11.50 8 A2
73 Phan Thị Ngọc Diệp Phan Thi Ngoc Diep 11A-ĐTH 29/10/2003 D 23.30 19.97 3 A1
74 Ngô Phan Vân Anh Ngo Phan Van Anh 11D-ĐTH 04/09/2003 D 6.00 6.00 14 A2
75 Phan Trần Huyền Trang Phan Tran Huyen Trang 11A-ĐTH 02/03/2003 D 24.50 25.95 21.50 24.35 24.08 1 A1
76 Hoàng Thị Quỳnh Trang Hoang Thi Quynh Trang 11A-ĐTH 24/06/2003 D 21.50 23.95 22.57 2 A1
77 Phan Thị Hà Thương Phan Thi Ha Thuong 11-ĐTH 07/10/2003 D 20.00 16.75 16.75 0.00 13.38 10 A2
78 Trần Thị Quỳnh Tran Thi Quynh 11D-ĐTH 25/10/2003 D 19.95 19.95 4 A2
79 Phan Thị Như Quỳnh Phan Thi Nhu Quynh 11D-ĐTH 10/11/2003 D 6.75 6.75 13 A2
80 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyen Thi Nhu Quynh 11D-ĐTH 17/05/2003 D 19.00 16.95 17.00 17.45 17.60 6 A2
81 Phạm Văn Quyến Pham Van Quyen 11D-ĐTH 23/12/2003 D 13.15 13.15 11 A2
82 Lê Thị Thùy Linh Le Thi Thuy Linh 11D-ĐTH 17/10/2003 D 18.50 17.25 15.50 17.75 17.25 7 A2
83 Phan Thị Huyền Phan Thi Huyen 11D-ĐTH 30/01/2003 D 17.50 18.50 16.50 16.45 17.24 8 A2
84 Hoàng Thị Thúy Hằng Hoang Thi Thuy Hang 11C- ĐTH 24/11/2003 D 8.00 8.00 12 A2
85 Phạm Thị Phương Chi Pham Thi Phuong Chi 11D-ĐTH 16/06/2003 D 16.75 10.70 12.50 14.55 13.62 9 A2
86 Lê Lệ Chi Le Le Chi 11D-ĐTH 07/07/2003 D 19.65 19.65 5 A2
87 Nguyễn Thị Tú Uyên Nguyen Thi Tu Uyen 11A-ĐTH 18/11/2003 A1 23.58 25.5 22.25 19.55 22.72 4 A1
88 Lê Thị Trang Le Thi Trang 11A-ĐTH 28/03/2003 A1 24.80 21.97 5 A1
89 Ngô Tiểu Yến Ngo Tieu Yen 11E-ĐTH 09/12/2003 A 14.50 15.47 62 A2
90 Nguyễn Hữu Trung Nguyen Huu Trung 11A-ĐTH 17/11/2003 A 26.55 24.15 24.41 26.10 25.30 7 A1
91 Phan Thị Trinh Phan Thi Trinh 11E-ĐTH 01/01/2003 A 15.92 21.05 16.08 16.90 17.49 48 A2
92 Trần Thị Quỳnh Trang Tran Thi Quynh Trang 11A-ĐTM 08/04/2003 A 22.53 21.80 22.17 21.80 22.07 24 A1
93 Phạm Thị Thùy Trang Pham Thi Thuy Trang 11E-ĐTH 02/09/2003 A 18.20 19.25 16.17 17.80 17.86 46 A2
94 Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyen Thi Thuy Trang 11A-ĐTH 13/08/2003 A 14.58 19.95 18.00 17.45 17.50 47 (A1)
95 Hoàng Thị Hoài Thương Hoang Thi Hoai Thuong 11G-ĐTH 16/10/2003 A 17.37 19.00 15.83 12.20 16.10 58 A2
96 Phan Thị Thúy Phan Thi Thuy 11E-ĐTH 15/06/2003 A 17.55 18.15 22.83 21.15 19.92 36 A1
97 Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyen Thi Phuong Thao 11E-ĐTH 17/08/2203 A 16.75 16.75 55 A2
98 Trần Hải Thành Tran Hai Thanh 11A-ĐTH 20/10/2003 A 20.88 20.90 23.58 22.90 22.06 25 A1
99 Lê Trung Thành Le Trung Thanh 11A-ĐTH 14/03/2003 A 28.37 25.70 26.83 27.75 27.16 1 A1
100 Phan Thúy Thanh Phan Thuy Thanh 11A-ĐTH 05/04/2003 A 24.58 21.30 22.17 22.10 22.54 21 A1
101 Bùi Công Thanh Bui Cong Thanh 11A-ĐTM 09/05/2003 A 20.18 18.05 21.75 18.45 19.61 39 A1
102 Nguyễn Thị Hoài Phương Nguyen Thi Hoai Phuong 11B-ĐTM 31/08/2003 A 12.37 15.30 10.59 9.10 11.84 73 A2
103 Đinh Tuấn Anh dinh Tuan Anh 11E-ĐTH 01/10/2003 A 17.58 19.10 0.00 17.10 13.45 70 A2
104 Hoàng Văn Chiến Hoang Van Chien 11E-ĐTH 09/10/2003 A 19.72 16.80 16.91 19.30 18.18 43 A2
105 Nguyễn Văn Quý Sơn Nguyen Van Quy Son 11A-NĐ1 06/06/2003 A1 15.70 15.70 11 A1
106 Phan Như Quỳnh Phan Nhu Quynh 11C1-NSS 05/09/2003 A1 23.33 21.4 18.92 23.20 21.71 6 A1
107 Bùi Thị Lê Na Bui Thi Le Na 11A7-NĐ1 19/11/2003 A1 17.50 17.50 10 A2
108 Lê Thị Thanh Minh Le Thi Thanh Minh 11G-ĐTH 29/09/2003 A1 13.83 12.9 12.25 11.55 12.63 13 A2
109 Phan Khánh Ly Phan Khanh Ly 11A-ĐTH 29/09/2003 A1 21.05 18.73 9 A1
110 Đặng Nguyệt Hằng dang Nguyet Hang 11A-ĐTH 22/08/2003 A1 17.92 20.0 20.92 21.35 20.05 8 A1
111 Lê Tiến Dũng Le Tien Dung 11A-ĐTH 22/02/2003 A1 24.55 25.53 2 A1
112 Phạm Thị Thùy Dung Pham Thi Thuy Dung 11A-ĐTH 22/10/2003 A1 28.33 28.3 24.75 28.10 27.37 1 A1
113 Nguyễn Văn Thành Công Nguyen Van Thanh Cong 11A-ĐTH 02/09/2003 A1 18.25 20.9 17.50 23.65 20.09 7 A1
114 Nguyễn Thế Tuệ Nguyen The Tue 11E-ĐTH 16/06/2003 A 20.03 18.70 13.84 0.00 13.14 72 A2
115 Hoàng Thị Hà Trang Hoang Thi Ha Trang 11A-ĐTH 02/03/2003 A1 24.35 23.25 3 A1
116 Nguyễn Thị Xuân Nguyen Thi Xuan 12D-ĐTM 29/10/2002 D 7.80 7.80 25 A2
117 Trần Thái Hưng Phú Tran Thai Hung Phu 12A-ĐTH 16/08/2002 V 12.50 12.70 12.42 9.05 12.54 A1
118 Ngô Mạnh Tường Ngo Manh Tuong 12A-ĐTH 13/10/2002 V 10.25 11.50 9.83 6.55 10.53 A2
119 Nguyễn Thị Nga Nguyen Thi Nga 12E-ĐTH 05/11/2002 A 17.88 17.50 19.09 12.25 16.68 40 (A1)
120 Vũ Thị Ngọc Bích Vu Thi Ngoc Bich 12D-ĐTM 26/06/2002 D 13.35 13.35 14 A2
121 Trần Thị Kiều Trang Tran Thi Kieu Trang 12D-ĐTM 20/02/2002 D 8.60 8.60 23 A2
122 Nguyễn Thùy Trang Nguyen Thuy Trang 12D-ĐTH 10/09/2002 D 18.25 5.20 20.25 11.40 13.78 13 A2
123 Thái Văn Diện Thai Van Dien 12D-ĐTM 15/07/2002 A1 15.00 13.30 14.15 15 A2
124 Trần Hưng Thịnh Tran Hung Thinh 12B-ĐTH 01/05/2002 A 17.25 17.40 17.84 17.50 35 A2
125 Phan Đình Thịnh Phan dinh Thinh 12G-ĐTH 17/09/2002 A 10.30 11.00 10.65 55 A2
126 Phan Mậu Thiện Phan Mau Thien 12A-ĐTH 03/02/2002 A 20.42 21.85 23.67 22.30 22.06 7 A1
127 Lê Quốc Thắng Le Quoc Thang 12C1-NSS 06/01/2002 A 21.38 21.75 22.67 23.25 22.26 6 A1
128 Nguyễn Doãn Anh Thái Nguyen Doan Anh Thai 12C1-NSS 01/07/2002 A 23.17 23.40 25.83 24.50 24.23 4 A1
129 Nguyễn Hữu Tuấn Nguyen Huu Tuan 12C1-NSS 10/06/2002 A 17.25 17.25 36 (A1)
130 Đậu Đình Sáng dau dinh Sang 12A-ĐTH 16/10/2002 A 17.55 12.75 5.25 11.85 54 A2
131 Trần Thị Hà Phương Tran Thi Ha Phuong 12E-ĐTH 20/07/2002 A 13.05 13.75 15.83 13.90 14.13 46 A2
132 Chu Văn Phong Chu Van Phong 12G-ĐTH 10/05/2002 A 16.88 13.50 13.67 14.68 43 A2
133 Trần Minh Nhật Tran Minh Nhat 12B-ĐTH 05/12/2002 A 16.12 16.70 17.83 16.88 39 A2
134 Phan Thị Thùy Nhân Phan Thi Thuy Nhan 12G-ĐTH 20/03/2002 A 10.58 15.10 16.92 15.65 14.56 45 A2
135 Đặng Đình Nhân dang dinh Nhan 12A-ĐTH 08/04/2002 A 21.67 24.10 19.75 22.45 21.99 8 A1
136 Nguyễn Thế Thuật Nguyen The Thuat 12A-ĐTH 11/01/2002 A 17.95 23.90 20.42 12.30 18.64 30 A1
137 Đinh Thị Thúy dinh Thi Thuy 12A-ĐTH 28/06/2002 A 21.33 18.30 21.09 22.30 20.75 15 A1
138 Dương Thị Thương Duong Thi Thuong 12B-ĐTH 15/10/2002 A 17.47 16.70 18.50 15.25 16.98 37 A2
139 Lê Thị Bích Le Thi Bich 12A-ĐTH 25/02/2002 A1 22.67 17.0 26.42 23.30 22.36 1 A1
140 Nguyễn Sỹ Tuấn Anh Nguyen Sy Tuan Anh 12C1-NSS 28/06/2002 A1 20.08 15.3 21.33 18.92 10 A1
141 Nguyễn Thị Hải Yến Nguyen Thi Hai Yen 12A-ĐTH 04/09/2002 A 20.92 21.90 20.75 23.00 21.64 9 A1
142 Nguyễn Thị Yến Nguyen Thi Yen 12G-ĐTH 20/04/2002 A 18.70 18.75 20.84 19.43 24 A1
143 Nguyễn Long Vũ Nguyen Long Vu 12C1-NSS 23/06/2002 A 19.10 19.10 25 A1
144 Lê Thị Vân Le Thi Van 12A-ĐTH 17/08/2002 A 25.92 26.00 24.42 25.90 25.56 1 A1
145 Nguyễn Thành Trung Nguyen Thanh Trung 12E-ĐTH 25/09/2002 A 19.70 17.90 17.08 16.00 17.67 34 A1
146 Nguyễn Thị Minh Trang Nguyen Thi Minh Trang 12E-ĐTH 19/01/2002 A 15.67 18.75 21.00 18.35 18.44 31 A1
147 Nguyễn Thị Mai Trang Nguyen Thi Mai Trang 12B-ĐTH 13/10/2002 A 20.60 19.45 19.33 19.05 19.61 21 A1
148 Đặng Huyền Trang dang Huyen Trang 12E-ĐTH 25/02/2002 A 13.10 13.10 53 A2
149 Hoàng Thanh Trà Hoang Thanh Tra 12A-ĐTH 06/11/2002 A 18.60 19.55 22.00 21.15 20.33 18 A1
150 Nguyễn Thị Hoài Thương Nguyen Thi Hoai Thuong 12B-ĐTH 15/10/2002 A 14.60 14.60 44 A2
151 Phan Văn Ngọc Phan Van Ngoc 12A-ĐTH 21/01/2002 A 18.33 21.00 21.17 22.15 20.66 16 A1
152 Phan Thị Mơ Phan Thi Mo 12A-ĐTH 10/08/2002 A 18.88 19.60 20.42 22.05 20.24 19 A1
153 Trần Quốc Mạnh Tran Quoc Manh 12G-ĐTH 12/01/2002 A 15.08 16.85 19.00 16.98 38 A2
154 Nguyễn Đức Hiếu Nguyen duc Hieu 12E-ĐTH 12/02/2002 A 13.50 13.50 51 A2
155 Hoàng Hương Giang Hoang Huong Giang 12A-ĐTH 06/11/2002 A 20.19 21.50 21.17 21.05 20.98 13 A1
156 Lưu Quang Đức Luu Quang duc 12A-ĐTH 06/12/2002 A 19.78 21.20 23.58 21.90 21.62 10 A1
157 Phan Sỹ Mạnh Cường Phan Sy Manh Cuong 12A-ĐTH 12/07/2002 A 20.59 21.30 21.00 21.85 21.19 11 A1
158 Nguyễn Đăng Cường Nguyen dang Cuong 12G-ĐTH 14/09/2002 A 12.50 5.00 0.00 5.83 56 A2
159 Trần Văn Bắc Tran Van Bac 12G-ĐTH 08/05/2002 A 14.12 18.80 14.67 15.86 41 A2
160 Phan Thị Ngọc Ánh Phan Thi Ngoc Ánh 12E-ĐTH 03/04/2002 A 6.00 15.80 20.16 13.10 13.77 47 A2
161 Phạm Tuấn Anh Pham Tuan Anh 12A-ĐTH 13/09/2002 A 21.27 25.15 24.33 23.05 23.45 5 A1
162 Hồ Công Anh Ho Cong Anh 12C1-NĐ1 24/08/2002 A 19.45 19.45 23 A1
163 Đinh Công Tuấn Anh dinh Cong Tuan Anh 12A-ĐTH 23/04/2002 A 19.63 20.15 21.50 19.10 20.09 20 A1
164 Bùi Ngọc Anh Bui Ngoc Anh 12E-ĐTH 16/05/2002 A 19.13 17.70 19.25 18.65 18.68 29 A1
165 Phan Tâm An Phan Tam An 12E-ĐTH 30/11/2002 A 18.43 17.30 18.92 20.25 18.73 27 A1
166 Phan Văn Hòa Phan Van Hoa 12E-ĐTH 15/01/2002 A 18.10 21.55 20.75 23.20 20.90 14 A1
167 Nguyễn Việt Hoàng Nguyen Viet Hoang 12G-ĐTH 13/07/2002 A 13.33 17.35 15.34 16.65 15.67 42 A2
168 Phạm Đức Hoàng Pham duc Hoang 12E-ĐTH 23/09/2002 A 13.60 13.60 50 A2
169 Nguyễn Chương Mạnh Nguyen Chuong Manh 12G-ĐTH 15/10/2002 A 20.97 15.90 17.58 18.15 32 A2
170 Đặng Thị Lương dang Thi Luong 12E-ĐTH 29/03/2002 A 13.65 13.65 49 A2
171 Phan Khánh Linh Phan Khanh Linh 12A-ĐTH 28/10/2002 A 17.03 20.85 19.08 21.35 19.58 22 A1
172 Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 12A-ĐTH 09/04/2002 A 21.35 21.15 21.92 19.90 21.08 12 A1
173 Phạm Quang Khánh Pham Quang Khanh 12H-ĐTH 16/02/2002 A 5.83 56 A2
174 Bùi Việt Khánh Bui Viet Khanh 12C1-NSS 20/09/2002 A 23.32 25.30 24.83 25.30 24.69 2 A1
175 Hoàng Văn Kiển Hoang Van Kien 12A-ĐTH 27/03/2002 A 25.53 25.20 22.67 24.20 24.40 3 A1
176 Phan Đình Hữu Phan dinh Huu 12A-ĐTH 02/09/2002 A 18.30 19.15 18.08 15.65 17.80 33 A1
177 Phạm Quang Huy Pham Quang Huy 12E-ĐTH 21/05/2002 A 16.80 6.40 18.08 13.76 48 A2
178 Nguyễn Anh Hùng Nguyen Anh Hung 12E-ĐTH 26/03/2002 A 14.97 19.85 19.66 20.40 18.72 28 A1
179 Trần Thế Hồ Tran The Ho 12B-ĐTH 19/07/2002 A 14.25 13.50 12.16 13.30 52 A2
180 Phan Viết Hoàng Phan Viet Hoang 12A-ĐTH 11/05/2002 A 19.75 21.85 18.17 21.85 20.41 17 A1
181 Nguyễn Văn An Nguyen Van An 12A-ĐTM 02/09/2002 A 18.75 18.75 26 A1
182 Đặng Hữu Duy dang Huu Duy 12A-ĐTH 01/10/2002 A1 13.80 16.80 13 A2
183 Dương Thị Hồng Thương Duong Thi Hong Thuong 12D-ĐTH 16/03/2002 D 15.25 12.20 5.00 10.82 18 A2
184 Nguyễn Thùy Linh Nguyen Thuy Linh 12D-ĐTM 16/02/2002 D 11.50 11.60 18.25 14.85 14.05 12 A2
185 Lê Thùy Linh Le Thuy Linh 12D-ĐTH 08/03/2002 D 20.00 14.80 23.25 20.30 19.59 2 A1
186 Nguyễn Văn Hoàng Nguyen Van Hoang 12D-ĐTM 15/08/2002 D 5.20 5.20 35 A2
187 Nguyễn Văn Hoàng Nguyen Van Hoang 12D-ĐTM 02/07/2002 D 5.80 5.80 34 A2
188 Bùi Duy Hoàn Bui Duy Hoan 12D-ĐTM 15/05/2002 D 7.40 7.40 28 A2
189 Đậu Thị Hoài dau Thi Hoai 12D-ĐTM 23/01/2002 D 16.90 16.90 5 A1
190 Trần Trung Hiếu Tran Trung Hieu 12D-ĐTH 09/02/2002 D 13.25 14.40 6.00 11.22 16 A2
191 Trần Thị Hằng Tran Thi Hang 12D-ĐTH 12/04/2002 D 16.10 16.10 7 A2
192 Lê Thị Thanh Hằng Le Thi Thanh Hang 12D-ĐTH 06/07/2002 D 12.00 0.00 0.00 14.85 6.71 31 A2
193 Lê Thị Hà Le Thi Ha 12D-ĐTH 08/08/2002 D 18.30 18.30 4 A1
194 Trần Thị Phương Dung Tran Thi Phuong Dung 12D-ĐTH 01/02/2002 D 17.50 11.80 18.75 13.20 15.31 9 A2
195 Nguyễn Văn Danh Nguyen Van Danh 12D-ĐTM 21/02/2002 D 6.80 6.80 29 A2
196 Trần Thị Linh Tran Thi Linh 12C-ĐTH 30/04/2002 D 15.75 0.00 4.50 6.75 30 A2
197 Võ Thị Thảo Linh Vo Thi Thao Linh 12D-ĐTH 20/08/2002 D 21.75 15.20 23.25 21.15 20.34 1 A1
198 Phan Thị Ly Phan Thi Ly 12D-ĐTH 12/04/2002 D 19.75 12.00 0.00 10.58 19 A2
199 Nguyễn Thu Thủy Nguyen Thu Thuy 12D-ĐTH 18/08/2002 D 18.50 6.20 19.75 16.15 15.15 10 A2
200 Võ Thị Thanh Thúy Vo Thi Thanh Thuy 12D-ĐTH 26/04/2002 D 20.75 13.00 22.00 20.90 19.16 3 A1
201 Nguyễn Thị Thắm Nguyen Thi Tham 12D-ĐTM 15/04/2002 D 8.80 8.80 21 A2
202 Trần Minh Tuấn Tran Minh Tuan 12D-ĐTM 09/07/2002 D 8.75 8.75 22 A2
203 Trần Thị Tâm Tran Thi Tam 12D-ĐTH 20/01/2002 D 15.25 12.00 16.50 15.80 14.89 11 A2
204 Ông Thị Khánh Quy Ông Thi Khanh Quy 12D-ĐTH 10/09/2002 D 16.00 16.00 8 A2
205 Nguyễn Thị Phương Nguyen Thi Phuong 12D-ĐTM 12/03/2002 D 9.20 9.20 20 A2
206 Trần Thị Oanh Tran Thi Oanh 12D-ĐTM 06/05/2002 D 6.40 6.40 33 A2
207 Nguyễn Hồng Oanh Nguyen Hong Oanh 12D-ĐTM 20/09/2002 D 10.75 11.40 5.25 16.40 10.95 17 A2
208 Lê Thị Nhung Le Thi Nhung 12D 19/04/2002 D 14.50 8.60 11.55 15 A2
209 Phạm Thị Mai Pham Thi Mai 12D-ĐTH 28/09/2002 D 18.50 12.80 19.75 15.00 16.51 6 A2
210 Phan Thị Lý Phan Thi Ly 12D-ĐTH 20/07/2002 D 7.60 7.60 26 A2
211 Nguyễn Thị Linh Chi Nguyen Thi Linh Chi 12D-ĐTM 02/06/2002 D 6.60 6.60 32 A2
212 Nguyễn Diệp Chi Nguyen Diep Chi 12D-ĐTM 06/08/2002 D 8.00 8.00 24 A2
213 Nguyễn Quang Thế Anh Nguyen Quang The Anh 12D-ĐTM 02/05/2002 D 7.60 7.60 26 A2
214 Nguyễn Thị Hoàng Yến Nguyen Thi Hoang Yen 12E-ĐTH 26/03/2002 A1 11.25 10.6 15.33 13.55 12.68 17 A2
215 Lê Thị Yến Le Thi Yen 12A-ĐTH 14/05/2002 A1 20.00 15.5 25.75 22.80 21.01 2 A1
216 Nguyễn Thị Cẩm Vân Nguyen Thi Cam Van 12E-ĐTH 04/03/2002 A1 13.40 13.40 16 A2
217 Trần Anh Tuấn Tran Anh Tuan 12A-ĐTH 10/04/2002 A1 19.00 15.4 23.83 17.75 18.99 8 A1
218 Trần Thị Ngọc Tran Thi Ngoc 12A-ĐTH 24/01/2002 A1 18.92 16.1 23.08 22.25 20.09 4 A1
219 Dương Nguyễn Như Ngọc Duong Nguyen Nhu Ngoc 12E-ĐTH 06/01/2002 A1 18.33 15.6 21.50 14.00 17.37 12 A2
220 Dương Thục Na Duong Thuc Na 12A-ĐTH 18/08/2002 A1 18.08 15.5 22.67 19.95 19.05 7 A1
221 Nguyễn Thị Quỳnh My Nguyen Thi Quynh My 12A-ĐTH 15/10/2002 A1 15.42 13.9 22.08 15.15 16.64 14 (A1)
222 Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyen Thi Thuy Linh 12A-ĐTH 15/09/2002 A1 17.75 17.1 24.33 19.75 19.73 5 A1
223 Phan Trung Hiếu Phan Trung Hieu 12A-ĐTH 02/10/2002 A1 17.00 17.89 11 (A1)
224 Phan Trần Đức Hiếu Phan Tran duc Hieu 12C1-NĐ1 10/02/2002 A1 18.95 18.95 9 A1
225 Nguyễn Thị Hân Nguyen Thi Han 12A-ĐTH 26/08/2002 A1 20.50 16.4 22.42 18.25 19.41 6 A1
226 Lê Thị Minh An Le Thi Minh An 12B-ĐTH 05/04/2002 B 6.55 6.55 12 A2
227 Hoàng Tú Anh Hoang Tu Anh 12B-ĐTH 30/04/2002 B 11.90 11.90 4 A2
228 Đặng Thị Ân dang Thi Ân 12B-ĐTH 28/08/2002 B 9.70 9.70 9 A2
229 Lê Đình Quang Le dinh Quang 12A-DTH 07/06/2002 C1 11.42 15.20 13.67 13.20 13.43 A1
230 Phạm Như Quỳnh Pham Nhu Quynh 12B-ĐTH 06/02/2002 B 4.75 4.75 14 A2
231 Hoàng Ngọc Oanh Hoang Ngoc Oanh 12B-ĐTH 30/08/2002 B 12.25 12.15 12.67 13.80 12.72 3 A2
232 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Nguyen Thi Bao Ngoc 12B-ĐTH 26/02/2002 B 5.50 5.50 13 A2
233 Ngô Thị Kim Ngân Ngo Thi Kim Ngan 12E-ĐTH 23/07/2002 B 13.75 14.30 14.03 1 A2
234 Trần Thị Nga Tran Thi Nga 12B-ĐTH 03/08/2002 B 6.70 6.70 11 A2
235 Nguyễn Thị Ly Na Nguyen Thi Ly Na 12B-ĐTH 20/10/2002 B 10.65 10.65 6 A2
236 Trần Thị Thùy Mai Tran Thi Thuy Mai 12B-ĐTH 10/10/2002 B 10.77 10.60 10.67 12.00 11.01 5 A2
237 Tôn Thị Lan Ton Thi Lan 12A-ĐTH 02/09/2002 B 13.25 12.10 12.67 14.30 13.08 2 A1
238 Đặng Thị Ngọc Hà dang Thi Ngoc Ha 12B-ĐTH 24/05/2002 B 9.25 9.25 10 A2
239 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nguyen Thi My Duyen 12E-ĐTH 04/08/2002 B 11.05 9.90 11.00 10.40 10.59 7 A2
240 Lê Thùy Dung Le Thuy Dung 12B-ĐTH 25/01/2002 B 12.05 10.70 12.33 4.50 9.89 8 A2
241 Ngô Thị Giang Ngo Thi Giang 12A-ĐTH 07/01/2002 A1 21.00 13.8 23.92 22.55 20.32 3 A1